Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu


Karadeniz’de, barış ve istikrarı korumak, bölgesel işbirliğŸi faaliyetlerini artırmak ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirilmek maksadıyla sahildar devletlerin katılımı ile çok uluslu bir deniz çağŸrı kuvvetinin oluşturulması fikri ilk olarak, 1998 yılında Varna/BULGARİSTAN’da icra edilen ikinci Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda ortaya atılmıştır.

Karadeniz Deniz İşbirliğŸi Görev Grubu (BLACKSEAFOR)’nun teşkil edilmesi yönündeki çabalar, çok sayıda diplomat, deniz subayı ve yetkili uzmanın katılımı ile icra edilen Uzmanlar Grubu (Experts Group) Toplantıları ile sürdürülmüştür. Bu toplantılarda, BLACKSEAFOR kuruluş anlaşması ile Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC) ve Planlama Grubu (PG)’nun görev yönergelerini içeren kuruluş anlaşmasının ekleri hazırlanmıştır.

Bu dönem içerisinde, uzmanlar grubu seviyesinde toplam 10 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar Türkiye’de 4, Romanya’da 2, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’nda 1’er kez olmak üzere icra edilmiştir. BLACKSEAFOR kuruluş sürecindeki en önemli aşamalardan birisi olan ve tarafların siyasi irade, kararlılık ve desteğŸini gösteren “Niyet Mektubu” Karadeniz’e sahildar devletlerin büyükelçileri tarafından 28 Haziran 2000 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Bu girişimin en önemli adımı olarak, “BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması” İstanbul’da 2 Nisan 2001 tarihinde icra edilen imza töreni ile Tarafların Dışişleri Bakanları ve yetkilendirdikleri üst düzey temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Bu anlaşmanın imzalanması, 1998 yılında başlatılmış olan görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasından sonra BLACKSEAFOR’un hayata geçirilmesinde sahildar devletlerin göstermiş oldukları kararlılığŸın bir kanıtı olmuştur.

BLACKSEAFOR anlaşmasının imzalanması ile birlikte taraflar, bu girişimin amacının, sahildar devletler arasında bölgesel istikrarın, dostluğŸun, iyi ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın daha da geliştirilmesi olduğŸunu teyid etmişlerdir.Kuruluş Anlaşması, BLACKSEAFOR faaliyetlerinin icra edilmesinde en önemli tarihi belgedir. Anlaşma; genel prensipler, görevler, kuvvet yapısı, politik ve askeri süreç komuta kontrol konuları ile kuvvetin idaresi hususlarını içermektedir. BLACKSEAFOR için çalışma lisanı İngilizce olarak belirlenmiştir.

BLACKSEAFOR’un görevleri aşağŸıda belirtildiğŸi gibidir;

  1. Arama ve kurtarma harekatı,
  2. İnsani yardım harekatı,
  3. Mayın karşı tedbirleri harekatı,
  4. Çevre koruma harekatı,
  5. İyi niyet ziyaretleri,
  6. Tüm taraflarca kararlaştırılan diğŸer görevler.

BLACKSEAFOR yukarıda bahsedilen görevlerin icrasındaki yeterliliğŸini ve karşılıklı kullanılabilirliğŸi artırmak maksadıyla tatbikatlar icra etmektedir. BLACKSEAFOR, Kara veya Hava Kuvvetlerinden doğŸrudan bir katılım olmadan sadece Deniz Kuvvetleri unsurlarından oluşmakta, gerektiğŸinde ise diğŸer kuvvetlerin unsurları ile desteklenmektedir.

Kuvvete tahsis edilen unsurlar, kendi ülkelerindeki daimi ana üslerinde bulunmakta ve müştereken hazırlanmış aktivasyon programlarına uygun olarak tatbikat ve eğŸitim faaliyetlerine iştirak etmekte, beklenmedik durumlar için, taraflarca karar alınması halinde, gerekli uygun gücü teşkil etmek üzere bir araya gelmektedirler.

Gerçek durumlarda, Harekat Kontrol Makamı (OPBLACKSEAFOR), kuvvetin ihtiyaç duyulan tertibi ve konuşlandırılması konusunda Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Komitesine (BSNC) tavsiye de bulunabilmektedir. BLACKSEAFOR, 2003 yılına kadar yılda 1 kez aktive edilmiş, 2004 yılından itibaren ise Nisan ve AğŸustos aylarında olmak üzere yılda 2 kez aktive edilmeye başlanmıştır.

Okunma Sayısı :51615
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014