Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Temel DeğŸerlerimiz


 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağŸlı olmak,
 • Vazife bilincine sahip olmak,
 • Dürüst, çalışkan, adil, özverili ve coşkulu olmak,
 • Kanunlara ve amirlere mutlak itaat etmek,
 • Personelin moral ve motivasyonuna önem vermek,
 • DeğŸişime açık olmak,
 • Birlik ve beraberlik ruhuna sahip olmak,
 • Mükemmeliyetçi olmak,
 • Açık olmak,
 • Araştırıcı, inceleyici ve sorgulayıcı olmak,
 • İnisiyatif sahibi olmak,
 • Kurumsallaşmak,
 • Çevreye saygılı olmak,
 • Tasarrufa önem vermek,
 • Öngörülü olmak,
 • Deniz ve denizciliğŸi sevmek,
 • Üstün fedakarlık niteliğŸine sahip olmak,
 • Stres altında süratli ve doğŸru karar verme yeteneğŸine sahip olmak,
 • Üstün cesaret sahibi olmak,
 • Üstün fiziki güç ve dayanıklılığŸa sahip olmak.

 

Okunma Sayısı :13460
Güncelleme Tarihi : 20-12-2014