Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Güney Deniz Saha Komutanlığı


Görevleri


Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağŸlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Tarihçesi


İstiklal Harbini takiben, 1924 yılında Donanma’ya bağŸlı teşkillerin ıslahı faaliyetleri içinde, İzmir Naldöken mevkiinde bir Mayın Grubu kurulmuştur.

Mayın Grubunun bağŸlı olduğŸu İzmir Bahriye KomutanlığŸı Karargahı ise, kordon boyunda kiralanan bir bina içerisinde faaliyet göstermekte, harekat ve eğŸitim bakımından İzmir Müstahkem Mevkii KomutanlığŸına bağŸlı bulunmakta idi.

30 Aralık 1924 tarihinde kabul edilen Bahriye Vekaleti Kanunu hükümleri uyarınca, Karadeniz Bahriye KomutanlığŸı (Samsun), İstanbul Bahriye KomutanlığŸı (İstanbul), Akdeniz Bahriye KomutanlığŸı (İzmir) kurulmuş ve Bahriye Vekaleti emrine verilmiştir.

İzmir’de kurulan Akdeniz Bahriye KomutanlığŸı’na Binbaşı Necip Bey atanmış ve komutanlık emrine, yüzer birlik olarak İntibah Mayın Gemisi (bilahare ismi Uyanık olarak değŸiştirildi) verilmiştir.

Bahriye vekaletinin kaldırılmasından sonra İzmir Deniz KomutanlığŸı ismini alan birlik, mayın faaliyetlerini daha iyi şekilde yürütmek üzere Karşıyaka mevkiinde satın alınan bir araziye nakledilmiştir.

1947 yılına kadar Deniz KomutanlığŸı olarak görev yapan Komutanlık, 1947-1961 yılları arasında Ege Üs KomutanlığŸı adı altında faaliyet göstermiştir.

Genelkurmay BaşkanlığŸı’nın 31 Ekim 1961 tarihli emirleri gereğŸince, İzmir'de bulunan 2’nci Yurt İçi Bölge KomutanlığŸı lağŸv edilmiş ve Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı’na bağŸlı Güney Deniz Saha KomutanlığŸı kurulmuştur. 2’nci Yurt İçi Bölge KomutanlığŸı binası Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸı’na devredilmiş, 8 Kasım 1961 tarihinden itibaren Garnizon KomutanlığŸı uhdesine verilmiş olarak görevine devam etmiştir. Ancak, İzmir Garnizon KomutanlığŸı görevleri, Ege Ordu KomutanlığŸı’nın 1975 yılında bölgede kurulmasından sonra adı geçen KomutanlığŸa devredilmiştir.

1961 yılında Güney Deniz Saha KomutanlığŸı olarak kullanılmaya başlanan Konak’taki mevcut yapı KomutanlığŸın gelişimi sonucu ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış, çevrede hızla devam eden çok katlı yapılaşma ve sahil yolu inşaatı sebebiyle söz konusu bölgede yeterli alan olmadığŸı için gelişme mümkün olmamıştır.

Güney Deniz Saha KomutanlığŸının gelişimi için ihtiyaç duyulan bina ve arazi temin çalışmalarına Kasım 1970 tarihinde başlanmıştır. 27 Eylül 2000 tarihinde temelleri atılan Yenikale/İZMİR tesislerinin inşasının tamamlanmasını müteakip 16 Haziran 2003 tarihinde Güney Deniz Saha KomutanlığŸı yeni karargah binasında hizmete başlamış ve halen anılan yerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Okunma Sayısı :33970
Güncelleme Tarihi : 20-12-2014