Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Deniz Eğitim ve ֖ğretim Komutanlığı


Görevleri


Ferdi eğŸitim ve öğŸretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değŸişen teknolojiye kısa sürede uyum sağŸlayabilecek alt yapıya sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağŸlı, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.

Tarihçesi


Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸının ihtiyacı olan insan gücünü temin ederek, temel değŸerleri doğŸrultusunda çağŸdaş düzeyde ferdi eğŸitimini sağŸlamak ve sürdürmek amacıyla ilk defa Eylül 1946 tarihinde Heybeliada'daki bugünkü Deniz Lisesi K.lığŸı yerleşkesinde Deniz EğŸitim ve ÖğŸretim KomutanlığŸı'nın nüvesini teşkil eden "DENİZ OKULLAR VE KURSLAR KOMUTANLIğžI" adıyla kurulmuş ilk KomutanlığŸı'na da Tümamiral İhsan ÖZEL atandırılmıştır. KomutanlığŸın kuruluşu ile beraber Deniz Kuvvetleri’nin ferdi eğŸitim kurumları Deniz Okullar ve Kurslar KomutanlığŸı'na bağŸlanmış, bununla birlikte denizaltı subayı, erbaş ve er kursları "Deniz Okullar ve Kurslar KomutanlığŸı" kuruluşu dışında bırakılmıştır.

Deniz Okullar ve Kurslar KomutanlığŸı ilk kurulduğŸunda: Karargah, Kurmay BaşkanlığŸı ile EğŸitim, Personel ve İkmal Şube Müdürlüklerinden ibarettir. Bilahare Eylül 1947 tarihinde Harekat Şubesi’nin ilavesiyle "Deniz Okullar ve Kurslar KomutanlığŸı"nın kadrosu genişletilmiştir.

"Deniz Okullar ve Kurslar KomutanlığŸı" Aralık 1948 tarihinde Deniz Lisesi'ne ait 30 yataklı iaşeli revir binasının güneyindeki karargah binasına nakledilmiş ve adı “Deniz EğŸitim KomutanlığŸı” olarak değŸiştirilmiştir.

1950 tarihinde Deniz EğŸitim KomutanlığŸı Karargahı; Personel, EğŸitim, Teknik, Muhakim (Yargılama) ve Levazım (İkmal) şubelerinden oluşmuştur.

BağŸlılarını da ;Deniz Harp Okulu ve Koleji KomutanlığŸı, Deniz Yedek Subay Okul KomutanlığŸı, Deniz Astsubay Hazırlama Okul KomutanlığŸı, Deniz Yeni Erat Talim Alay KomutanlığŸı ve Deniz Kurslar KomutanlığŸı teşkil etmiştir.

Bu tarihlerde Deniz EğŸitim KomutanlığŸı Okul Filotillası KomodorluğŸu emrinde daimi olarak ZAFER ve TINAZTEPE Muhripleri ile TOROS Motoru görevlendirilmiştir. Donanma KomutanlığŸı koordinatörlüğŸünde yapılan birleşik eğŸitim programlarına göre, Donanma KomutanlığŸı zaman zaman Deniz EğŸitim KomutanlığŸı emrine denizaltı ve mayın tarama gemilerini de görevlendirmiştir. Böylece kursiyer subay ve astsubayların mesleki gelişimleri sağŸlanmıştır.

Deniz EğŸitim KomutanlığŸı'nın kuruluş yapısı 1951 yılında yeniden düzenlenmiştir. Yeni kuruluş ile birlikte;

- Deniz Yedek Subay Okulu Deniz Harp Okulu ve Koleji KomutanlığŸı kuruluşundan çıkarılarak Yassıada'da bu okul için yaptırılan özel tesislere yerleştirilmiştir. Artık Deniz Yedek Subay Okul KomutanlığŸı Deniz EğŸitim KomutanlığŸı'na doğŸrudan bağŸlı şekilde faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.

- Deniz Levazım Okulu, Deniz Harp Okulu ve Koleji kuruluşundan çıkartılarak, Kasımpaşa'da Gazi Hasanpaşa Kışlası bitişiğŸindeki özel binasına nakledilmiştir. Bu komutanlık da doğŸrudan Deniz EğŸitim KomutanlığŸı'na bağŸlanmıştır.

- İskenderun'daki Deniz EğŸitim Alayı "Deniz Yedek Erat Talimgahı adını almıştır. (Bu değŸişikliğŸin nedeni silah altına alınan eratı yetiştirmekten başka kışlada daimi şekilde yedek erat bulundurmak ve Donanma ve kurumlarında açılacak personel eksikliğŸini hemen tamamlamak olarak belirtilmiştir.)

- Okul Gemileri Filotillası kaldırılmış, gemiler doğŸrudan Deniz EğŸitim KomutanlığŸı'na bağŸlanmıştır. Bu gemiler; ZAFER ve TINAZTEPE Muhriplerinden başka Denizyollarından satın alınarak okul tatbikat gemisi haline getirilen SAVARONA Yatı, Derince'de personele yatakhane vazifesi gören MECİDİYE Kruvazörü ve BURAKREİS Gambotu'dur.

SAVARONA Yatı'nın okul gemisi haline getirilmesi Donanmanın üzerinden ferdi eğŸitim yükünü tamamen kaldırmış, Deniz Harp Okulu öğŸrencilerinin eğŸitimi için açık deniz ve limanlarına gitmeleri sağŸlanmıştır. Gemideki CumhurbaşkanlığŸı daire ve salonları aynen muhafaza edilmiş ve bu tarzda geminin gerektiğŸi zaman Cumhurbaşkanı ve yabancı devlet adamlarının emrine tahsis edilmesi mümkün olmuştur.

KomutanlığŸın adı 1952 yılında "DENİZ EğžİTİM KOMUTANLIğžI"na dönüştürülerek Kurmay BaşkanlığŸı ile EğŸitim, Harekat, Personel ve İkmal Şube Müdürlüklerinden oluşan karargah kuruluşu ile görevine devam etmiştir.

1953 yılında Deniz EğŸitim KomutanlığŸı'nın kuruluşu daha da geliştirilmiştir. Bu değŸişiklikte dikkati çeken ilk konu "Sınıf Okulu" sayısının artırılması ve ayrıntılandırılmasıdır.

"DENİZ EğžİTİM KOMUTANLIğžI" nın adı 1954 tarihinde "DENİZ EğžİTİM KOLORDU KOMUTANLIğžI" olarak değŸiştirilmiştir.

1959 yılında KomutanlığŸın adı yeniden "DENİZ EğžİTİM KOMUTANLIğžI" olarak değŸiştirilmiştir.

1963-1964 EğŸitim ÖğŸretim Yılında "MAKİNE SINIF OKULU KOMUTANLIğžI" Derince'ye intikal edince "DENİZ EğžİTİM KOMUTANLIğžI KARARGAHI" da AğŸustos 1963 tarihinde "DENİZ LİSESİ HAZIRLAMA SINIFI" binasının üç ve dördüncü katlarına yerleşerek faaliyetlerine bu binalarda devam etmiştir.

Deniz EğŸitim KomutanlığŸı kuruluşunda en büyük değŸişiklik 1966 yılında yapılmıştır. KomutanlığŸın kuruluşuna Gölcük, Derince ve Yassıada EğŸitim Merkezi Komutanlıkları dahil edilmiştir. Bu değŸişikliğŸin nedeni kursların Donanmaya daha yakın bir yerde açılması ve uygulamalı eğŸitime daha çok olanak sağŸlamaktır. Bu amaçla Gölcük EğŸitim Merkezi KomutanlığŸı'nın komutanlık kadrosu TuğŸamiralliğŸe yükseltilmiştir.

1966 yılında Heybeliada'daki kursların büyük bir kısmının Gölcük ve Derince'ye nakledilmesi eski Çarkçı Okulu Binasının Deniz Lisesi Binası olarak kullanılmasına olanak vermiştir.

1976 tarihinde Harp Filosu KomutanlığŸı kuruluşunda bulunan TCG GEMLİK (I) (D-347) eğŸitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere Derince Makine Sınıf Okullar KomutanlığŸı kuruluşuna dahil edilmiştir. TCG GEMLİK (I) (D-347) 14 MART 1981 tarihinde hizmet dışına bırakılmıştır.

“KARAMÜRSEL EğžİTİM MERKEZİ KOMUTANLIğžI" nın, "GÜVERTE SINIF OKULLARI" na ilaveten bünyesine "İKMAL OKULU" ve "YEDEK SUBAY OKULU" nu da almış olarak Temmuz 1979 tarihinde Karamürsel'de konuşlanmasını müteakip "DENİZ EğžİTİM KOMUTANLIğžI" da 20 Aralık 1979 tarihinde aynı bölgeye intikal ederek karargah faaliyetlerine devam etmiştir.

Hücumbot Filosu KomutanlığŸı Kuruluşunda bulunan TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAޞA 30 AğŸustos 1987’de, Harp Filosu KomutanlığŸı Kuruluşunda bulunan TCG SOKULLU MEHMET PAޞA 20 Temmuz 1989’da Deniz EğŸitim KomutanlığŸı kuruluşuna dahil edilmişlerdir.

8 Nisan 1996 günü EğŸitim Filotillası KomodorluğŸu teşkil edilerek TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAޞA (A-579), TCG SOKULLU MEHMETPAޞA (A-577), TCG AB-23, TCG AB-24, TCG LS-1, TCG LS-2, TCG LS-3, TCG LS-4 EğŸitim Filotilla KomodorluğŸu kuruluşuna alınmış ve Komodorluk 1 AğŸustos 1996 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

Altınova/Yalova'da konuşlu bulunan Deniz EğŸitim ve ÖğŸretim KomutanlığŸı konuş yeri 01 Eylül 2003 tarihinden itibaren Beylerbeyi/İSTANBUL olarak değŸiştirilmiş ve Deniz EğŸitim ve ÖğŸretim KomutanlığŸı kuruluş/kadroları yeniden düzenlenmiştir. Deniz Harp okulu KomutanlığŸı ve EğŸitim Filotillası KomodorluğŸu (Tuzla/İstanbul), Karamürselbey EğŸitim Merkezi KomutanlığŸı (Altınova/Yalova), Derince EğŸitim Merkezi KomutanlığŸı (Derince/Kocaeli), Deniz Lisesi KomutanlığŸı (Heybeliada/İstanbul) Deniz EğŸitim ve ÖğŸretim KomutanlığŸı bağŸlısı Komutanlıklardır.

Okunma Sayısı :29710
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014