ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL PLATFORMLAR HAREKAT MODERNİZASYON MEDYA HİZMETLER SİTE HARİTASI
Komutanlık Geri

Oramiral Adnan ÖZBAL

Komutan

1958 Yılında İstanbul'da doğan Oramiral Adnan ÖZBAL, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık,  2003-2005 yılları arasında 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.

Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA’da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lo...

Devamı

FIRKATEYN MUHRİP PROJELERİ


ADA Sınıfı Korvet Projesi (MİLGEM)

MİLGEM (Milli Gemi) projesinde azami yurt içi katkı payı ile milli gemi tasarım ve inşası öngörülmüştür. MİLGEM konsepti ile inşa edilen ilk gemi olan ADA sınıfı korvet projesiyle; mevcut yetenekleriyle fırkateyn ile karakol gemisi arasında yer alan korvetlerin kıyıya dayalı harp alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Gemilere helikopter konuşlanması ile denizaltı savunma imkân ve kabiliyetleri artırılmış, güdümlü füze ve top entegrasyonu ile etkin suüstü harbi yeteneği kazandırılmıştır. Gemi, sahip olduğu verimli ve esnek güç iletim sistemi ile yüksek sürat yapabilmektedir.ADA sınıfı gemilerden ilki olan TCG HEYBELİADA  (F-511) 27 Eylül 2011, ikinci gemi TCG BÜYÜKADA (F-512) 27 Eylül 2013, üçüncü gemi TCG BURGAZADA (F-513) 04 Kasım 2018 tarihinde hizmete girmiştir. ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü olan KINALIADA korvetinin “İlk Kaynak Töreni” 18 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında icra edilmiştir. KINALIADA, 03 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup, 29 Eylül 2019 tarihinde Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmete girmiştir.Projede ilk kez bir savaş gemisinin yerli olarak geliştirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS) entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamaları tamamen milli olarak gerçekleştirilmektedir. Türk Deniz Kuvvetlerince, ADA Sınıfı korvet gibi milli gemi inşa projeleri ile dağınık halde bulunan yerli/milli bilgi ve tecrübe birikiminin bir araya getirilmesi, çok sayıda yerli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve bilimsel kurumlarının da yönlendirilerek Türkiye'de yerli harp gemisi tasarım ve inşa kabiliyetinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

ADA Sınıfı Korvetler Türk denizcilik tarihinde olduğu kadar milli savunma sanayinde de bir dönüm noktasıdır.

TCG HEYBELİADA (F-511)’nın HARPOON Güdümlü Füze Atışı. ADA Sınıfı Korvet Projesi ile elde edilmekte olan bilgi ve tecrübe birikimi, ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönemlerde daha da pekiştirilerek, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde, ileri teknolojiye sahip harp silah ve sistem konfigürasyonuna sahip suüstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güç ve cesaret vermektedir.

 

 

 

 

İSTİF” Sınıfı Fırkateyn Projesi

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” (İSTİF) sınıfı fırkateyn projesinde, ADA Sınıfı Korvetlerin boyu uzatılmış, ilave silah sistemleri yerleştirilmiş ve geliştirilmiş versiyonu olan ilk geminin tasarım ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına karar verilmiştir. “İ” sınıfı fırkateyn tasarım faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından devam edilmekte olup inşa başlangıç töreni 03 Temmuz 2017 tarihinde icra edilmiştir. İstanbul Tersanesi K.lığında inşası devam etmekte olan “İSTİF” Sınıfı fırkateynlerin 2023 yılından itibaren hizmete girmesi beklenmektedir. Bir savaş gemisi platformunun değerini, ona kumanda eden personelin değeri ve verimliliği belirlemektedir. Bu sebeple ulusal/uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tasarım faaliyetleri esnasında gemi personeli çalışma ve yaşam koşullarına önem verilmiştir.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi

MİLGEM ve İ-Sınıfı Fırkateyn projelerinden elde edilen tecrübe birikimi ile TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi sayesinde Deniz Kuvvetlerimizin bölge hava savunma harbi görevini etkin olarak yerine getirebilecek gemiler inşa edilecektir. Bu proje ile öncelikle hava savunma harbi olmak üzere, sahip olduğumuz diğer harp kategorilerindeki yeteneklerimizin millî imkânlar kullanılarak bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Gelişmiş komuta/kontrol, muhabere, sensör ve silahları sayesinde ülkemizin hayati ve etki sahalarından başlamak üzere ana vatan savunmasına derinlik kazandırması, ayrıca denizde bulunan görev gruplarının bekasına katkı sağlanması öngörülmüştür. Hava Savunma Harbi maksatlı muhriplerin en önemli sensörü olan Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’ın yurt içinde üretilmesine yönelik büyük gayret sarf edilmiş ve sonucunda milli sanayinin projeye iştiraki sağlanmıştır. ÇAFRAD çok miktarda hava ve su üstü hedeflerinin uzak mesafelerden tespitini yapabilecek ve geminin oluşturacağı katmanlı hava savunma mimarisinin öngördüğü silahların gerektiğinde azami mesafeden kullanabilmelerini sağlayacaktır. Bölgesel hava savunma mimarisi içinde oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir. TF-2000 muhribi milli üretim geliştirilmiş GENESİS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) savaş yönetim sistemine sahip olacaktır. TF-2000 ile kazanılacak yeteneklerin müttefik ülkelerin sahip olduğu sistemler ile karşılıklı çalışabilirliğinin sağlanması da projenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

 

Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi


Türk Deniz Kuvvetlerinin artan harekat ihtiyacını karşılamak maksadıyla Açık Deniz Karakol Gemileri tedarik edilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu gemiler MİLGEM Sınıfı korvetlerin devamı niteliğinde olup, dizaynı ihtiyaçlara göre tekrar yapılmıştır. Proje kapsamında, halihazırda gemi yapım sözleşmesi Kasım 2020 ayında imzalanmış olup, sözleşme kapsamında iki gemi inşa edilecektir. Gemiler Türk tersanelerinde inşa edilecek olup, 2024 yılında hizmete girmeleri planlanmaktadır.​

 

 

 

 

 

 

Fırkateyn Modernizasyon Projeleri

Envanterde bulunan fırkateynlere, yapılacak modernizasyonlar ile yeni imkân ve kabiliyetler kazandırılması ve bu güvenilir platformların ömrünün uzatılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda;

Tüm G-Sınıfı fırkateynler GENESİS entegre komuta kontrol sistemi ile donatılmıştır.
BARBAROS Sınıfı ve G-Sınıfı fırkateynlere geliştirilmiş güdümlü füze ve radar entegrasyonu faaliyetleri tamamlanmıştır.
Müteakiben, Barbaros sınıfı fırkateynlerde Savaş Yönetim Sistemi, Top Atış Kontrol Sistemi, yakın hava savunma sistemleri ile Savaş Harekât Merkezlerini içeren kapsamlı bir modernizasyon programı uygulanacaktır.

 

 

 

 

Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) Projesi

Türk Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak için milli kaynaklar kullanılarak modern bir savaş yönetim sistemi tasarlamak ve geliştirmek bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. 1999 yılında Türk Deniz Kuvvetleri tarafından harekât ihtiyaçları ile uyumlu olarak, gelişmiş savaş yönetim sistemi üretimi projesi başlatılmış ve proje GENESİS-Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi olarak adlandırılmıştır. GENESİS Savaş Sisteminin bütün yazılım ve donanımları Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından tasarlanmış ve patenti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına alınmıştır. Geliştirilen sistem milli sanayiye aktarılmıştır. Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemiyle, mevcut tüm keşif gözetleme radarları için Entegre Otomatik Radar Tespit, Takip ve Veri Birleştirme Sistemi yeteneği kazanılmıştır. Aynı zamanda tüm hava tehditlerine karşı Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis yeteneği kazanılmıştır. Bu fonksiyon tüm hava savunma silahları için kullanılabilmektedir. Projenin ilk uygulaması olarak, G-Sınıfı Fırkateynler seçilmiş ve proje tamamlanmıştır.