ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL PLATFORMLAR HAREKAT MODERNİZASYON MEDYA HİZMETLER SİTE HARİTASI
Komutanlık Geri

Oramiral Adnan ÖZBAL

Komutan

1958 Yılında İstanbul'da doğan Oramiral Adnan ÖZBAL, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık,  2003-2005 yılları arasında 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.

Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA’da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lo...

Devamı

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Görevleri

Ferdi eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlayabilecek alt yapıya sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.

Tarihçesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan insan gücünü temin ederek, temel değerleri doğrultusunda çağdaş düzeyde ferdi eğitimini sağlamak ve sürdürmek amacıyla ilk defa Eylül 1946 tarihinde Heybeliada'daki bugünkü Deniz Lisesi K.lığı yerleşkesinde Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nın nüvesini teşkil eden "DENİZ OKULLAR VE KURSLAR KOMUTANLIĞI" adıyla kurulmuş ilk Komutanlığı'na da Tümamiral İhsan ÖZEL atandırılmıştır. Komutanlığın kuruluşu ile beraber Deniz Kuvvetleri’nin ferdi eğitim kurumları Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığı'na bağlanmış, bununla birlikte denizaltı subayı, erbaş ve er kursları "Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığı" kuruluşu dışında bırakılmıştır.

Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığı ilk kurulduğunda: Karargah, Kurmay Başkanlığı ile Eğitim, Personel ve İkmal Şube Müdürlüklerinden ibarettir. Bilahare Eylül 1947 tarihinde Harekat Şubesi’nin ilavesiyle "Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığı"nın kadrosu genişletilmiştir.

"Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığı" Aralık 1948 tarihinde Deniz Lisesi'ne ait 30 yataklı iaşeli revir binasının güneyindeki karargah binasına nakledilmiş ve adı “Deniz Eğitim Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

1950 tarihinde Deniz Eğitim Komutanlığı Karargahı; Personel, Eğitim, Teknik, Muhakim (Yargılama) ve Levazım (İkmal) şubelerinden oluşmuştur.

Bağlılarını da ;Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığı, Deniz Yedek Subay Okul Komutanlığı, Deniz Astsubay Hazırlama Okul Komutanlığı, Deniz Yeni Erat Talim Alay Komutanlığı ve Deniz Kurslar Komutanlığı teşkil etmiştir.

Bu tarihlerde Deniz Eğitim Komutanlığı Okul Filotillası Komodorluğu emrinde daimi olarak ZAFER ve TINAZTEPE Muhripleri ile TOROS Motoru görevlendirilmiştir. Donanma Komutanlığı koordinatörlüğünde yapılan birleşik eğitim programlarına göre, Donanma Komutanlığı zaman zaman Deniz Eğitim Komutanlığı emrine denizaltı ve mayın tarama gemilerini de görevlendirmiştir. Böylece kursiyer subay ve astsubayların mesleki gelişimleri sağlanmıştır.

Deniz Eğitim Komutanlığı'nın kuruluş yapısı 1951 yılında yeniden düzenlenmiştir. Yeni kuruluş ile birlikte;

- Deniz Yedek Subay Okulu Deniz Harp Okulu ve Koleji Komutanlığı kuruluşundan çıkarılarak Yassıada'da bu okul için yaptırılan özel tesislere yerleştirilmiştir. Artık Deniz Yedek Subay Okul Komutanlığı Deniz Eğitim Komutanlığı'na doğrudan bağlı şekilde faaliyetini sürdürmeye başlamıştır.

- Deniz Levazım Okulu, Deniz Harp Okulu ve Koleji kuruluşundan çıkartılarak, Kasımpaşa'da Gazi Hasanpaşa Kışlası bitişiğindeki özel binasına nakledilmiştir. Bu komutanlık da doğrudan Deniz Eğitim Komutanlığı'na bağlanmıştır.

- İskenderun'daki Deniz Eğitim Alayı "Deniz Yedek Erat Talimgahı adını almıştır. (Bu değişikliğin nedeni silah altına alınan eratı yetiştirmekten başka kışlada daimi şekilde yedek erat bulundurmak ve Donanma ve kurumlarında açılacak personel eksikliğini hemen tamamlamak olarak belirtilmiştir.)

- Okul Gemileri Filotillası kaldırılmış, gemiler doğrudan Deniz Eğitim Komutanlığı'na bağlanmıştır. Bu gemiler; ZAFER ve TINAZTEPE Muhriplerinden başka Denizyollarından satın alınarak okul tatbikat gemisi haline getirilen SAVARONA Yatı, Derince'de personele yatakhane vazifesi gören MECİDİYE Kruvazörü ve BURAKREİS Gambotu'dur.

SAVARONA Yatı'nın okul gemisi haline getirilmesi Donanmanın üzerinden ferdi eğitim yükünü tamamen kaldırmış, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimi için açık deniz ve limanlarına gitmeleri sağlanmıştır. Gemideki Cumhurbaşkanlığı daire ve salonları aynen muhafaza edilmiş ve bu tarzda geminin gerektiği zaman Cumhurbaşkanı ve yabancı devlet adamlarının emrine tahsis edilmesi mümkün olmuştur.

Komutanlığın adı 1952 yılında "DENİZ EğİTİM KOMUTANLIğI"na dönüştürülerek Kurmay Başkanlığı ile Eğitim, Harekat, Personel ve İkmal Şube Müdürlüklerinden oluşan karargah kuruluşu ile görevine devam etmiştir.

1953 yılında Deniz Eğitim Komutanlığı'nın kuruluşu daha da geliştirilmiştir. Bu değişiklikte dikkati çeken ilk konu "Sınıf Okulu" sayısının artırılması ve ayrıntılandırılmasıdır.

"DENİZ EğİTİM KOMUTANLIğI" nın adı 1954 tarihinde "DENİZ EğİTİM KOLORDU KOMUTANLIğI" olarak değiştirilmiştir.

1959 yılında Komutanlığın adı yeniden "DENİZ EğİTİM KOMUTANLIğI" olarak değiştirilmiştir.

1963-1964 Eğitim Öğretim Yılında "MAKİNE SINIF OKULU KOMUTANLIğI" Derince'ye intikal edince "DENİZ EğİTİM KOMUTANLIğI KARARGAHI" da Ağustos 1963 tarihinde "DENİZ LİSESİ HAZIRLAMA SINIFI" binasının üç ve dördüncü katlarına yerleşerek faaliyetlerine bu binalarda devam etmiştir.

Deniz Eğitim Komutanlığı kuruluşunda en büyük değişiklik 1966 yılında yapılmıştır. Komutanlığın kuruluşuna Gölcük, Derince ve Yassıada Eğitim Merkezi Komutanlıkları dahil edilmiştir. Bu değişikliğin nedeni kursların Donanmaya daha yakın bir yerde açılması ve uygulamalı eğitime daha çok olanak sağlamaktır. Bu amaçla Gölcük Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın komutanlık kadrosu Tuğamiralliğe yükseltilmiştir.

1966 yılında Heybeliada'daki kursların büyük bir kısmının Gölcük ve Derince'ye nakledilmesi eski Çarkçı Okulu Binasının Deniz Lisesi Binası olarak kullanılmasına olanak vermiştir.

1976 tarihinde Harp Filosu Komutanlığı kuruluşunda bulunan TCG GEMLİK (I) (D-347) eğitim yardımcısı olarak kullanılmak üzere Derince Makine Sınıf Okullar Komutanlığı kuruluşuna dahil edilmiştir. TCG GEMLİK (I) (D-347) 14 MART 1981 tarihinde hizmet dışına bırakılmıştır.

“KARAMÜRSEL EğİTİM MERKEZİ KOMUTANLIğI" nın, "GÜVERTE SINIF OKULLARI" na ilaveten bünyesine "İKMAL OKULU" ve "YEDEK SUBAY OKULU" nu da almış olarak Temmuz 1979 tarihinde Karamürsel'de konuşlanmasını müteakip "DENİZ EĞİTİM KOMUTANLIĞI" da 20 Aralık 1979 tarihinde aynı bölgeye intikal ederek karargah faaliyetlerine devam etmiştir.

Hücumbot Filosu Komutanlığı Kuruluşunda bulunan TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA 30 Ağustos 1987’de, Harp Filosu Komutanlığı Kuruluşunda bulunan TCG SOKULLU MEHMET PAŞA 20 Temmuz 1989’da Deniz Eğitim Komutanlığı kuruluşuna dahil edilmişlerdir.

8 Nisan 1996 günü Eğitim Filotillası Komodorluğu teşkil edilerek TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA (A-579), TCG SOKULLU MEHMETPAŞA (A-577), TCG AB-23, TCG AB-24, TCG LS-1, TCG LS-2, TCG LS-3, TCG LS-4 Eğitim Filotilla Komodorluğu kuruluşuna alınmış ve Komodorluk 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

Altınova/Yalova'da konuşlu bulunan Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı konuş yeri 01 Eylül 2003 tarihinden itibaren Beylerbeyi/İSTANBUL olarak değiştirilmiş ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı kuruluş/kadroları yeniden düzenlenmiştir. Deniz Harp okulu Komutanlığı ve Eğitim Filotillası Komodorluğu (Tuzla/İstanbul), Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı (Altınova/Yalova), Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı (Derince/Kocaeli), Deniz Lisesi Komutanlığı (Heybeliada/İstanbul) Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı bağlısı Komutanlıklardır.