ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL PLATFORMLAR HAREKAT MODERNİZASYON MEDYA HİZMETLER SİTE HARİTASI
Komutanlık Geri

Oramiral Adnan ÖZBAL

Komutan

1958 Yılında İstanbul'da doğan Oramiral Adnan ÖZBAL, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık,  2003-2005 yılları arasında 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.

Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA’da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lo...

Devamı

Güney Deniz Saha Komutanlığı Tarihçesi

Görevleri

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Tarihçesi

İstiklal Harbini takiben, 1924 yılında Donanma’ya bağlı teşkillerin ıslahı faaliyetleri içinde, İzmir Naldöken mevkiinde bir Mayın Grubu kurulmuştur.

Mayın Grubunun bağlı olduğu İzmir Bahriye Komutanlığı Karargahı ise, kordon boyunda kiralanan bir bina içerisinde faaliyet göstermekte, harekat ve eğitim bakımından İzmir Müstahkem Mevkii Komutanlığına bağlı bulunmakta idi.

30 Aralık 1924 tarihinde kabul edilen Bahriye Vekaleti Kanunu hükümleri uyarınca, Karadeniz Bahriye Komutanlığı (Samsun), İstanbul Bahriye Komutanlığı (İstanbul), Akdeniz Bahriye Komutanlığı (İzmir) kurulmuş ve Bahriye Vekaleti emrine verilmiştir.

İzmir’de kurulan Akdeniz Bahriye Komutanlığı’na Binbaşı Necip Bey atanmış ve komutanlık emrine, yüzer birlik olarak İntibah Mayın Gemisi (bilahare ismi Uyanık olarak değiştirildi) verilmiştir.

Bahriye vekaletinin kaldırılmasından sonra İzmir Deniz Komutanlığı ismini alan birlik, mayın faaliyetlerini daha iyi şekilde yürütmek üzere Karşıyaka mevkiinde satın alınan bir araziye nakledilmiştir.

1947 yılına kadar Deniz Komutanlığı olarak görev yapan Komutanlık, 1947-1961 yılları arasında Ege Üs Komutanlığı adı altında faaliyet göstermiştir.

Genelkurmay Başkanlığı’nın 31 Ekim 1961 tarihli emirleri gereğince, İzmir'de bulunan 2’nci Yurt İçi Bölge Komutanlığı lağv edilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Güney Deniz Saha Komutanlığı kurulmuştur. 2’nci Yurt İçi Bölge Komutanlığı binası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiş, 8 Kasım 1961 tarihinden itibaren Garnizon Komutanlığı uhdesine verilmiş olarak görevine devam etmiştir. Ancak, İzmir Garnizon Komutanlığı görevleri, Ege Ordu Komutanlığı’nın 1975 yılında bölgede kurulmasından sonra adı geçen Komutanlığa devredilmiştir.

1961 yılında Güney Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılmaya başlanan Konak’taki mevcut yapı Komutanlığın gelişimi sonucu ihtiyaca cevap vermekten uzak kalmış, çevrede hızla devam eden çok katlı yapılaşma ve sahil yolu inşaatı sebebiyle söz konusu bölgede yeterli alan olmadığı için gelişme mümkün olmamıştır.

Güney Deniz Saha KomutanlığŸının gelişimi için ihtiyaç duyulan bina ve arazi temin çalışmalarına Kasım 1970 tarihinde başlanmıştır. 27 Eylül 2000 tarihinde temelleri atılan Yenikale/İZMİR tesislerinin inşasının tamamlanmasını müteakip 16 Haziran 2003 tarihinde Güney Deniz Saha Komutanlığı yeni karargah binasında hizmete başlamış ve halen anılan yerde faaliyetlerini sürdürmektedir.