ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL PLATFORMLAR HAREKAT MODERNİZASYON MEDYA HİZMETLER SİTE HARİTASI
Komutanlık Geri

Oramiral Adnan ÖZBAL

Komutan

1958 Yılında İstanbul'da doğan Oramiral Adnan ÖZBAL, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık,  2003-2005 yılları arasında 2’nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.

Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA’da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lo...

Devamı

Deniz Muhafızı Harekatı

Etkin Çaba Harekâtı (EÇH)’nın Deniz Güvenlik Harekâtı (MSO)’na dönüştürülmesi 5 Temmuz 2016 tarihinde Askeri Komite’de onaylanmış, müteakiben Etkin Çaba Harekâtı’nın adı “Deniz Muhafızı Harekâtı” olarak değiştirilmiştir. NATO Deniz Komutanlığının 03 Kasım 2016 tarihinde harekât emrini yayınlamasıyla Deniz Muhafızı Harekâtı yeni adıyla resmen başlamıştır.

  DMH kapsamında EÇH’da mevcut 3 göreve (denizde durumsal farkındalık, denizde terörizmle mücadelenin desteklenmesi ve denizde güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması) daimi görev olarak devam edilmektedir.

  DMH’ın aktive edilmemiş görevleri olan “Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılmasının Önlenmesi”, “Kritik Altyapının Korunması”, “Seyir Serbestisinin Desteklenmesi” ve “Denizde Denetim Harekâtı (MIO)” görevleri ihtiyaç duyulduğunda NAC onayı ile yürürlüğe girecektir.

  Türkiye NATO Deniz Muhafızı Harekâtına (DMH) en fazla katkı veren ülke konumunda yer almaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Odak Harekâtının (FOCOPS) bir döneminin (21 Nisan-05 Mayıs 2021 dönemi) komutası Türkiye tarafından üstlenilmiş, bir dönemine de (29 Ekim-18 Kasım 2021 dönemi) denizaltı görevlendirilerek destek sağlanacaktır. Komuta edilen dönemlerde harekâta Komodor, Komuta Karargâhı, Fırkateyn ve Denizaltı ile destek sağlanmaktadır. Hâlihazırda, 30 NATO üyesi içerisinde DMH’a en fazla katkı veren ülke konumunda yer alan Türk Deniz Kuvvetleri;

  COI ve VOCI statüsündeki gemileri tespit ederek ve gerektiğinde şüpheli gemileri sorgulayarak deniz güvenliğine katkı sağlamakta,

  20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren DMH kapsamında Özel Kuvvetler Komuta Kontrol Elementi (Special Operations Command Control Element-SOCCE) komutası Harp Akademileri Komutanlığına konuşlu olarak ülkemiz tarafından yerine getirilmektedir

  Kuvvet Teşkili yönünden bakıldığında, Deniz Muhafızı harekâtı; üç ayda bir 2 hafta süreli olarak yılda altı adet Odak Harekâtı (Focus Operation) şeklinde Batı, Orta ve Doğu Akdeniz’de icra edilmekte, belirli coğrafi bölgelere göre emre intizar (stand-by) suüstü unsurları görevlendirilmekte, kuvvet teşkili sıkıntısı yaşanmadıkça Daimi Deniz Görev Grupları Deniz Muhafızı Harekâtında görevlendirilmemektedir.