Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Bilgi Notu


Tarih:
04 Kasım 2017
No:
BN-1247/2017

1. NATO Deniz Muhafızı Odak Harekâtı kapsamında; TCG GELİBOLU, Romen Fırkateyni ROS REGELE FERDINAND, İtalyan Fırkateyni ITS SCIROCCO, Bulgar Fırkateyni BGS DRAZKI’den oluşan görev birliği, bir Türk Komodor komutasında Doğu Akdeniz’de keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmiştir. Harekâta TCG BURAKREİS Denizaltısı ve TCG AKAR Akaryakıt Gemisi destek vermiştir.

2. Deniz Muhafızı Odak Harekâtı’nın temel amacı; deniz güvenliğini tesis etmektir. Bu amaca yönelik olarak denizde durumsal farkındalık sağlama, deniz alanındaki tehditleri caydırma ve azaltma yönünde tedbirler alınmaktadır.

3. Harekât kapsamında; hakkında bilgi toplanması gereken veya şüpheli görülen gemiler sorgulanmış, TCG GELİBOLU personeli tarafından Doğu Akdeniz’deki balıkçı tekneleri ziyaret edilerek tekne kaptanı ve personeli harekât hakkında bilgilendirilmiş ve bilgi broşürleri dağıtılmıştır.Okunma Sayısı :1539
Güncelleme Tarihi : 05-12-2017