Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Duyuru


Tarih:
06 Aralık 2017

DZ.K.K.LIĞI TARAFINDAN İŞLETİLEN AKSAZ (MARMARİS/MUĞLA) VE ULUÇINAR (İSKENDERUN) ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE EMEKLİ DEVRELERİNE/GRUPLARINA 2018 YILI YAZ SEZONUNDA UYGULANACAK TOPLU TAHSİS ESASLARI

İLGİ : MY 58-4(A) TSK Orduevleri,  Askeri  Gazinolar,  Kışla  Gazinoları  ve  Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi.

1. TSK Özel Eğitim Merkezlerinin münferit müracaat edilen dönemleri haricindeki bazı dönemlerinden ilgi yönerge gereği emekli devrelerine/gruplarına toplu tahsis yapılabilmektedir.

2. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilen Aksaz (Marmaris/Muğla) ve Uluçınar (İskenderun) Özel Eğitim Merkezlerinde 2018 yılı yaz sezonunda uygulanacak toplu tahsis esasları aşağıda olduğu gibidir.

    a. 1,  2,  3, 16 ve 17’nci dönemlere  (22 Nisan-01 Mayıs,  04-13 Mayıs,  16-25 Mayıs,  19-28 Ekim ve 31 Ekim-09 Kasım) emekli subay ve astsubaylar başvurabilecektir.

    b. Talep edilen özel eğitim merkezi ve dönemi ile motel miktarını belirten müracaat dilekçeleri grup başkanı tarafından en geç 01 Şubat 2018 tarihine kadar “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Konut İşlem ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 06100 Bakanlıklar/Ankara” adresine gönderilecektir. Tahsis sonuçları 02 Nisan 2018 tarihinde grup başkanlarına bildirilecektir.

    c. Devre/grup adına toplu tahsis talebinde bulunulduğundan, devre isimleri (1963 devresi, 1963 yılı mezunları gibi), grup başkanının kimlik, adres ve iletişim bilgileri (adres, telefon ve
e-posta adresi) müracaat dilekçesinde mutlaka belirtilecektir.

    ç. Birden fazla dönem ve özel eğitim merkezi talebi yapılacak müracaatlarda mutlaka öncelik derecesi belirtilecektir. Öncelik derecesi belirtilmeden yapılacak taleplerde uygun dönem ve özel eğitim merkezinden tahsis yapılacaktır.

   d. Toplu tahsislere katılan personelden münferit puan düşülmeyecek, grup puanı düşülecek ve tahsis planlamasında grubun geçmiş yıllarda istifade ettiği yıl ve motel miktarları dikkate alınacaktır. Toplu tahsis dönemlerinde özel eğitim merkezlerinden müstafi kart sahibi personel de devre/grubuyla beraber yararlanabilecektir.

   e. Bir devre/gruba aynı dönemde birden fazla özel eğitim merkezinden tahsis yapılmaması maksadıyla müracaatlar Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine edilmektedir.

3. Devre/Grup başkanlarınca personel listeleri dönem başlangıç tarihinden en az 20 gün önce tahsis yapılan özel eğitim merkezine gönderilecektir.

4. Geçmiş yıllarda bazı devre/grupların müracaatlarına istinaden yapılan tahsislerde, belirtilenden daha az bir personel mevcudu ile tesislere katıldığı/tahsislerini iptal ettiği, bu nedenle tesislerin yeterli doluluk oranına ulaşamaması nedeniyle maddi olarak zarara uğradığı tespit edilmiştir. Özel eğitim merkezlerinin açılmasına tahsis planlamalarındaki doluluk oranına göre karar verilmektedir. Bu nedenle tesise katılacak personel sayısının doğruluğu önem arz etmektedir. Belirtilen şekilde hareket etmeyen grupların durumları müteakip yıllarda yapılacak planlamalarda dikkate alınacaktır.Okunma Sayısı :7510
Güncelleme Tarihi : 06-12-2017

BAĞLANTILAR