Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Bilgi Notu


Tarih:
29 Kasım 2018
No:
BN-1516/2018

1. Deniz Tıbbı Eğitim ve Araştırma Merkezi (DETAM) Başkanlığı tarafından; Dz.K.K.lığı sağlık personeli ile ilgili sahalarda görev yapmakta olan özel ihtisaslı personele yönelik Deniz Harekȃt Tıbbı alanında ihtiyaç duyulan konularda farkındalığı artırmak maksadıyla her yıl düzenli olarak Deniz Harekȃt Tıbbı Konferansı icra edilmektedir.

2. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Deniz Harekȃt Tıbbı Konferansı, 20-21 Kasım 2018 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığında icra edilmiştir.

3. Konferans kapsamında; konusunda uzman 83 sivil ve askeri personel tarafından çevre sağlığı ve su analizleri, harekȃt sahasında acil tıp, meslek hastalıkları ve koruyucu hekimlik, dalış tıbbı ile koruyucu ruh sağlığı oturumları icra edilmiştir.

4. Faaliyet esnasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına yönelik “Deniz Harekȃt Ortamlarında Su Analizleri Çalıştayı” ve “Deniz Harekȃt Ortamlarında Teletıp Uygulamaları” konularında bir konferans verilmiştir. Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen tarafından, daha önce yapılmış olan belgeseller üzerinden Deniz Harekȃt Tıbbına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.Okunma Sayısı :1648
Güncelleme Tarihi : 29-11-2018

BAĞLANTILAR