Turkish Naval Forces


Duyuru


Tarih:
09 Ocak 2019

2019 yılı Eğitim Merkezleri müracaatları 14 Ocak-17 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmaktadır.

Emekli devre/gruplarının toplu tahsis esasları EK-A’daki Duyuru Metninde sunulmuştur.

669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığına nakil olan subay/ astsubaylar ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sivil mahkemelere nakil olan subayların müracaatlarını EK-B’de belirtilen dönemlere göre dolduracakları EK-C’de yer alan başvuru formunu oembilgi@dzkk.tsk.tr adresine elektronik mektup ile gönderilmesi suretiyle yapacaklardır.

EK-A (Duyuru Metni)

EK-B (Dönem ve Tarihleri)

EK-C (Başvuru Formu)Number of Visitors :5394
Updated : 14-01-2019