Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Bilgi Notu


Tarih:
08 Şubat 2019
No:
BN-1550/2019

1.  Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (ÇUDGMM) Komutanlığının NATO Akreditasyon çalışmaları kapsamında; MARSEC COE’nin konseptinin görüşülmesi maksadıyla, “İlk Kurulum Konferansı (First Establishment Conference)” 04-06 Şubat 2019 tarihleri arasında Yenilevent/İSTANBUL’da icra edilmiştir.

2.  İlk Kurulum Konferansı’na; 16 ülke (Türkiye, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Kanada, Letonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan)  ile Müttefik Dönüşüm Komutanlığı ve Müttefik Deniz Komutanlığını temsilen toplam 48 katılımcı iştirak etmiştir.

 Okunma Sayısı :1742
Güncelleme Tarihi : 19-03-2019

BAĞLANTILAR