Turkish Naval Forces 

Duyuru


Tarih:
02 Nisan 2019

1. “Resmi Gazete’de 16.02.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6413 sayılı Disiplin  Kanununun 47’nci maddesi ile “Halen görevde bulunan personele teçhizat tabancası olarak tahsis edilen silahlardan, kaydı silinenler ile eski ve/veya ateş gücü düşük ve teknolojik ve/veya ekonomik ömrünü dolduranların yerine, bunların iade edilmesi kaydıyla, günün ve görevin şartlarına uygun bir tabancanın verilmesine ilgili Kuvvet Komutanlıkları yetkilidir.” eklenmiş, buna göre tedarik edilen 9x19 mm çapında CANİK TP9 SF METE-S marka tabancaların hak sahibi emekli personel ve Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personele dağıtımı 29.03.2019 tarihinden itibaren başlanmıştır. Hak sahibi personelimizin yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İnternet Sayfası Duyurular Bölümünde yayınlanmıştır.

2. 16 Şubat 2013- Şubat 2014 yılı arasında emekli olmuş personele yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 29.03.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 no.lu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

                    (6) Dağıtımda aşağıda belirtilen belgeler teslim edilecektir.

                         (a) Adli makamlardan alınmış adli sicil belgesi,

                         (b) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                         (c) Kamu Hastanelerinden alınmış “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

                         (ç) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi.

3. Şubat 2014 yılı sonrasında emekli olmuş personel ile Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personelin yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 29.03.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 nolu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

                    (6) Dağıtımda aşağıda belirtilen belgeler teslim edilecektir (Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personel hariç) .

                         (a) Adli makamlardan alınmış adli sicil belgesi,

                         (b) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                         (c) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi.Number of Visitors :19560
Updated : 02-04-2019