Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Birleşik Görev Kuvveti-151


  Somali’de devam eden istikrarsızlık nedeniyle Türk ticaret gemilerinin de yoğun bir şekilde seyir yaptığı Aden Körfezi’nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış yaşanmıştır. Bu bağlamda; deniz haydutluğunun engellenmesi ve mücadele esaslarına yönelik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2008 yılında konuyu doğrudan ele alan beş karar kabul edilmiştir (BMGK 1816, 1838, 1844, 1846 ve 1851).

  Alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyeti daha da kuvvetlendirilen deniz haydutluğu eylemleriyle kolektif mücadele kapsamında, 13 Ocak 2009 tarihinden itibaren deniz haydutluğuna karşı harekât icra etmek maksadıyla Aden Körfezi ve Somali açıklarında ABD Merkezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (U.S. Naval Forces Central Command (USNAVCENT)) bağlısı Deniz Unsur K.lığı Karargâhı-Manama/BAHREYN’de konuşlu Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces (CMF)) emrinde Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) teşkil edilmiştir.

  TBMM tarafından 10 Şubat 2009 tarihinde verilen ve her yıl bir yıl süreyle uzatılan yetkiye istinaden o tarihten günümüze kadar Aden Körfezi, Somali açıkları ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele etmek maksadıyla uygun periyotlarda CTF-151 emrinde bir fırkateyn görevlendirilmesi yapılmaktadır.

  CTF-151’in Komutası, daha önce 03 Mayıs - 13 Ağustos 2009, 01 Eylül - 01 Aralık 2010, 19 Eylül - 13 Aralık 2012 ve 27 Ağustos - 21 Aralık 2015 tarihleri arasında olmak üzere toplam dört defa Türk Deniz Kuvvetleri tarafından deruhte edilmiştir.

  Dünyanın en modern sistemleri ile donatılmış Türk fırkateynleri, deniz alaka ve menfaatlerimizin korunması, ticari gemilerimizin güvenliğinin sağlanması ve dünya barışına katkı sağlamak üzere görev yapmakta, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını Aden Körfezi, Arap Denizi, Somali Açıkları, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde dalgalandırmaya devam etmektedir.

Okunma Sayısı :30024
Güncelleme Tarihi : 08-02-2016

BAĞLANTILAR