Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Birleşik Görev Kuvveti-151


(DENİZ HAYDUTLUĞU İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ)

Somali’de devam eden istikrarsızlık nedeniyle Türk ticaret gemilerinin de yoğun bir şekilde seyir yaptığı Aden Körfezi’nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerinde artış yaşanmıştır. Bu bağlamda, deniz haydutluğunun engellenmesi ve mücadele esaslarına yönelik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 2008 yılında konuyu doğrudan ele alan beş karar kabul edilmiştir. (BMGK 1816,1838,1844,1846 ve 1851)

            Alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyeti daha da kuvvetlendirilen deniz haydutluğu eylemleriyle kolektif mücadele kapsamında, 13 Ocak 2009 tarihinden itibaren deniz haydutluğuna karşı harekât icra etmek maksadıyla Aden Körfezi ve Somali açıklarında ABD Merkezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (U.S. Naval Central Command (USNAVCENT)) bağlısı Deniz Unsur K.lığı Karargâhı-Manama/BAHREYN’de konuşlu Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces (CMF)) emrinde Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) teşkil edilmiştir.

            TBMM tarafından 10 Şubat 2009 tarihinde verilen ve her yıl bir yıl süreyle uzatılan yetkiye istinaden o tarihten günümüze kadar Aden Körfezi, Somali açıkları ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle mücadele etmek maksadıyla uygun periyotlarda CTF-151 emrinde bir fırkateyn görevlendirmesi yapılmaktadır.

            CTF-151’in komutası, daha önce beş kez Türkiye tarafından icra edilmiştir. Hali hazırda, CTF-151 Görev Kuvvetine 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında altıncı kez Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edilmektedir.

            Dünyanın en modern sistemleri ile donatılmış Türk fırkateynleri, deniz alaka ve menfaatlerimizin korunması, ticari gemilerimizin güvenliğinin sağlanması ve dünya barışına katkı sağlamak üzere görev yapmakta, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını Aden Körfezi, Arap Denizi, Hint Okyanusu ve mücavir bölgelerde dalgalandırmaya devam etmektedir.

Okunma Sayısı :30445
Güncelleme Tarihi : 08-02-2016

BAĞLANTILAR