Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

NATO Daimi Görev Grubları


NATO Daimi Görev Grupları

            Birisi komuta gemisi olmak üzere, her biri 6 firkateyn veya muhrip ile 1 akaryakıt gemisinden oluşan iki NATO Daimi Deniz Görev Grubu (Standing NATO Maritime Group-SNMG) ve 1 Komuta gemisi, 5 mayın avlama/tarama gemisine ilaveten
1 EOD timinden oluşan iki NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubundan (Standing NATO Mine Counter Measures Group-SNMCMG) müteşekkildir.

            SNMG-1 ve SNMCMG-1 genel olarak Baltık Denizi ve kuzey bölgelerde, SNMG-2 ve SNMCMG-2 doğu ve güney harekât sahalarında (Ege, Akdeniz, Karadeniz) görev icra etmektedir.

            Türk Deniz Kuvvetlerinin SNMG-2 için bir firkateyn ve SNMCMG-2 için bir mayın avlama gemisi taahhüdü bulunmaktadır. Ayrıca, uygun görülen periyotlarda SNMG-1’e bir firkateyn ile destek sağlanmakta, SNMG-2 ve SNMCMG-2’in Komutası üstlenilmekte, karargâh personeli görevlendirilmesi yapılmaktadır.

            Platform miktarı ve katkı süreleri göz önüne alındığında Türkiye 30 NATO üyesi içerisinde, SNMG ve SNMCMG görevlerine en fazla katkı veren ikinci ülke konumundadır.

            Türkiye, dönemsel olarak Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte NATO bünyesinde oluşturulan dört görev grubundan üçüne destek sağlayan dört ülkeden biridir. Hâlihazırda Türkiye SNMG-2 ve SNMCMG-2’ye destek vermektedir.

            Türk Deniz Kuvvetleri tarafından;

            1.         SNMG-1’e 2013 yılından itibaren 6 gemi ile destek sağlanmış,

            2.         SNMG-2’ye;

                        a.         1992 yılından itibaren 4 kez komuta edilmiş,

                        b.         9 adedi komuta gemisi olmak üzere toplam 132 gemi ile destek sağlanmış,

            3.         SNMCMG-2’ye;

                        a.         2001 yılından itibaren 4 kez komuta edilmiş,

                        b.         8 adedi komuta gemisi olmak üzere toplam 75 gemi ile destek sağlanmıştır.

Okunma Sayısı :22555
Güncelleme Tarihi : 06-12-2017

BAĞLANTILAR