Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Deniz Muhafızı Harekâtı


Etkin Çaba Harekâtı (EÇH)’nın Deniz Güvenlik Harekâtı (MSO)’na dönüştürülmesi 5 Temmuz 2016 tarihinde Askeri Komite’de onaylanmış, müteakiben Etkin Çaba Harekâtı’nın adı “Deniz Muhafızı Harekâtı” olarak değiştirilmiştir. NATO Deniz Komutanlığının 03 Kasım 2016 tarihinde harekât emrini yayınlamasıyla Deniz Muhafızı Harekâtı yeni adıyla resmen başlamıştır.

            DMH kapsamında EÇH’da mevcut 3 göreve (denizde durumsal farkındalık, denizde terörizmle mücadelenin desteklenmesi ve denizde güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması) daimi görev olarak devam edilmektedir.

            DMH’ın aktive edilmemiş görevleri olan “Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılmasının Önlenmesi”, “Kritik Altyapının Korunması”, “Seyir Serbestisinin Desteklenmesi” ve “Denizde Denetim Harekâtı (MIO)” görevleri ihtiyaç duyulduğunda NAC onayı ile yürürlüğe girecektir.

            Türkiye NATO Deniz Muhafızı Harekâtına (DMH) en fazla katkı veren ülke konumunda yer almaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı Odak Harekâtının (FOCOPS) iki döneminin (19 Mart-8 Nisan 2020 ve 14-31 Temmuz 2020 dönemlerinde) komutası, Türkiye tarafından üstlenilmiştir. Komuta edilen dönemlerde harekâta Komodor, Komuta Karargâhı, Fırkateyn ve Denizaltı ile destek sağlanmaktadır. Hâlihazırda, 30 NATO üyesi içerisinde DMH’a en fazla katkı veren ülke konumunda yer alan Türk Deniz Kuvvetleri;

            COI ve VOCI statüsündeki gemileri tespit ederek ve gerektiğinde şüpheli gemileri sorgulayarak deniz güvenliğine katkı sağlamakta,

            20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren DMH kapsamında Özel Kuvvetler Komuta Kontrol Elementi (Special Operations Command Control Element-SOCCE) komutası Harp Akademileri Komutanlığına konuşlu olarak ülkemiz tarafından yerine getirilmektedir

            Kuvvet Teşkili yönünden bakıldığında, Deniz Muhafızı harekâtı; üç ayda bir 2 hafta süreli olarak yılda altı adet Odak Harekâtı (Focus Operation) şeklinde Batı, Orta ve Doğu Akdeniz’de icra edilmekte, belirli coğrafi bölgelere göre emre intizar (stand-by) suüstü unsurları görevlendirilmekte, kuvvet teşkili sıkıntısı yaşanmadıkça Daimi Deniz Görev Grupları Deniz Muhafızı Harekâtında görevlendirilmemektedir.

 

Okunma Sayısı :15794
Güncelleme Tarihi : 19-11-2020

BAĞLANTILAR