Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İlke ve Öncelikler


Üç kıtanın geçiş noktası üzerindeki bir coğrafyada yer alan ve enerji kaynaklarının aktarılmasında köprü görevi gören Türkiye’nin güçlü ve üstün yetenekteki bir donanmaya sahip olması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Türk Deniz Kuvvetleri güçlü bir deniz kuvveti tesis ve idame etmek üzere özgün bir savunma planlama yöntemi uygulamaktadır. Milli, NATO ve diğer uluslararası taahhütler dikkate alındığında, birlikte çalışabilirlik Türk Deniz Kuvvetlerinin diğer dünya bahriyeleri ile karşılıklı ilişkilerinde temel prensip olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, birlikte çalışabilirlik ilkesi savunma planlaması ve tedarik evrelerinde önemli bir faktör olarak yer almaktadır.

Savunma planlaması, mevcut ve değişken tehdit ortamında tevdi edilecek görevlerin en iyi şekilde icra edilmesi maksadıyla oluşturulacak kuvvet yapılanmasını hedeflemektedir.

Savunma planlama sürecinde gerçekleştirilen ana platform ve sistem tedariklerinde öncelikle milli üretim hedeflenmekte, bu mümkün olmadığı takdirde azami yurt içi savunma sanayi desteği ile teknoloji transferi öngörülmektedir.

Bu coğrafyada, geniş bir yelpaze içinde tevdi edilen görevlerin ve taahhütlerin icra edilebilmesi için en son teknolojiyi haiz silah, sistem ve sensörlerle donatılmış değişik tipte platformlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından özellikle savaş gemisi dizaynı, komuta kontrol ve elektronik harp gibi alanlarda bilgi ve teknoloji birikimi oluşturulmuş olup, bu kazanımları geliştirme faaliyetleri her geçen gün devam etmektedir.

Bu maksatla Deniz Kuvvetleri K.lığı tarafından; prototip platformların askeri tersanelerde inşası ve savaş yönetim sistemi gibi özellikli prototip sistemlerin askeri araştırma merkezlerinde üretilmesi sağlanmış, müteakiben kazanılan bu yeteneklerin milli sanayiye aktarımı prensip edinilmiştir.

Söz konusu prensip GENESİS projesinde başarı ile uygulanmış ve kendini ispat etmiştir. Önümüzdeki süreçte, ilk gemisi askeri tersanede dizayn ve inşa edilecek  “İ” Sınıfı Fırkateyn Projesi’nde, 2-4’üncü gemilerin de yurt içinde milli firmalar tarafından inşası öngörülmektedir.

Savaş gemileri inşası ve savaş sistemleri üretimi ileri teknoloji ile gerçekleştirilmekte ve bunun sonucu olarak iyi yetişmiş insan gücü gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda yeterli birikimi kazanan yurt içi gemi inşa ve savunma sanayinin, liderlik rolü almak için hazır ve istekli olduğu görülmektedir. Türkiye için kazan-kazan durumu yaratacak olan bu gelişmeye Türk Deniz Kuvvetleri her zaman için katkı sağlamaya hazırdır.

Türkiye’yi çevreleyen denizler ve açık denizleri kapsayan alanlarda ortaya çıkan harekât ihtiyaçları; suüstü harbi, denizaltı harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi ve keşif, gözetleme, Komuta-Kontrol, Muhabere ve İstihbarat görev fonksiyonlarını yerine getirebilecek modern platformlara sahip olunmasını dikte ettirmektedir. Modernizasyon projeleri dikte ettirilen bu ihtiyaçların bugün ve gelecekte karşılanabilmesi için, kaynak ile dengelenmiş kuvvet yapısını oluşturmak üzere hazırlanmaktadır.

Okunma Sayısı :9045
Güncelleme Tarihi : 28-09-2017