Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

ADA Sınıfı Korvet Projesi


MİLGEM (Milli Gemi) konsepti kapsamında azami yurt içi katkı payı ile milli gemi tasarım ve inşası öngörülmüştür. MİLGEM konsepti ile inşa edilen ilk gemi olan ADA sınıfı korvet projesiyle; mevcut yetenekleriyle fırkateyn ile karakol gemisi arasında bir spektrumda yer alan korvetlerin kıyıya dayalı harp alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi öngörülmektedir. Gemilere helikopter konuşlanması ile DSH imkân ve kabiliyetleri artırılmış, Harpoon ve 76 mm top entegrasyonu ile etkin su üstü harbi yeteneği kazandırılmıştır. Gemi, sahip olduğu verimli ve esnek CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) tahrik sistemi konfigürasyonu ile 29+ knot sürat yapabilmektedir.

Projede 15 Şubat 2000 tarihinde Savunma Sanayi İcra Komitesi başlangıç kararı alınmış ve 12 Mart 2004 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Proje Ofisi'nin kurulmasıyla tasarım faaliyetlerine başlanmıştır.

ADA sınıfı gemilerden ilki olan TCG HEYBELİADA   (F-511) 27 Eylül 2011, ikinci gemi TCG BÜYÜKADA (F-512) 27 Eylül 2013 tarihinde hizmete alınmıştır.

İnşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam edilen 3’üncü gemi BURGAZADA 18 Haziran 2016 tarihinde denize indirilmiştir. Geminin 27 Eylül 2018 tarihinde Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmete alınması planlanmaktadır.

ADA sınıfı korvetlerin 4’üncüsü olan KINALIADA korvetinin “İlk Kaynak Töreni” 18 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında icra edilmiştir. KINALIADA, 03 Temmuz 2017 tarihinde denize indirilmiş olup, 2020 yılında Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmete alınması planlanmaktadır.

Projede ilk kez bir savaş gemisinin yerli olarak geliştirilen savaş yönetim sistemi (GENESİS) entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm tasarım, entegrasyon ve analiz aşamaları tamamen milli olarak gerçekleştirilmektedir. Türk Deniz Kuvvetlerince, ADA Sınıfı korvet gibi milli gemi inşa projeleri ile dağınık halde bulunan yerli/milli bilgi ve tecrübe birikiminin bir araya getirilmesi, çok sayıda yerli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve bilimsel kurumlarının da yönlendirilerek Türkiye'de yerli harp gemisi tasarım ve inşa kabiliyetinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ADA Sınıfı Korvetlerin;

Tam boyu 99.5 m, genişliği 14.4 m, deplasmanı ise 2400 tondur.

Ekonomik süratle 3500 deniz mili menzile sahiptir.

Kıçüstü platformunda 10 tonluk helikopter konuşlanabilir (SeaHawk S-70B).

Helikopter için hangar ve bakım istasyonu mevcuttur.

32 MW güç üreten ana tahrik sistemi CODAG konfigürasyonunda olup, bir gaz türbini ve iki dizel makineden oluşmaktadır.

Saatte 29 deniz mili (54 km/sa.) üzerinde sürat yapabilir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tanımlanmış harekât ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere, ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin kavramsal tasarım aşamasında;

Türk Deniz Kuvvetleri her türlü gelişmiş gemi ve alt sistem teknolojileri ile bunlarla ilgili olarak yürütülen bilimsel çalışmaları yakından takip etmekte ve dünya çapında ve NATO içerisinde yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılmakta, yürütülen projelerde bu teknolojilerin uygulanabilirliği hakkında detaylı çalışmalar icra etmektedir.

ADA Sınıfı Korvet Projesi kapsamında, tekne formu geliştirme çalışmaları sırasında direnç, denizcilik, manevra, dinamik ve statik stabilite özelliklerini dikkate alacak şekilde çok kriterli optimizasyon çalışmaları icra edilmiş, kendisini kanıtlamış bilgisayar programları kullanılarak icra edilen sayısal analizlerden elde edilen sonuçlar deneysel yöntemler ile doğrulanmıştır. Geminin, tanımlanmış şok yüklerine dayanım da dâhil olmak üzere yapısal mukavemetinin analizi oluşturulan detaylı 3-boyutlu sonlu elemanlar modeli kullanılarak icra edilmiş, gemi tasarımı askeri gemileri klaslama kurallarına uygun olarak Türk Loydu tarafından klaslanmıştır.

Bir savaş gemisi platformunun değerini, ona kumanda eden personelin değeri ve verimliliği belirlemektedir. Bu sebeple ulusal/uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tasarım faaliyetleri esnasında personel çalışma koşulları ve konforuna büyük önem verilmiştir.

Çağımız harp gemileri için vazgeçilemez bir öneme sahip olan iz yönetimi ve izlerin azaltımı faaliyetleri kapsamında, hidrodinamik, akustik, manyetik, kızılötesi, radar izlerinin azaltımı tasarım faaliyetlerine yön veren ana girdiler olarak ele alınmış ve tanımlanmış gizlilik (stealth) seviyesine ulaşabilmek maksadıyla detaylı çalışmalar icra edilmiştir.

ADA Sınıfı Korvet Projesi ile teknolojik ve askeri açıdan kritik sistemlerde millilik gerçekleştirilmiş, bu kapsamda ilk kez yurtiçi kurum/kuruluşlar tarafından milli imkanlarla geliştirilen sonar, top atış kontrol sistemi, düşük yakalanma olasılıklı (LPI) radar, stabilize makinalı tüfek (STAMP), geminin manyetik izini azaltıcı degaussing sistemi, kızıl ötesi iz yönetimi ve lazer ikaz sistemi gibi geleceğe ışık tutan çok önemli atılımlar yapılmıştır.

ADA Sınıfı Korvetler Türk denizcilik tarihinde olduğu kadar milli savunma sanayinde de bir dönüm noktasıdır.

ADA Sınıfı Korvet Projesi ile elde edilmekte olan bilgi ve tecrübe birikimi, ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi ile önümüzdeki dönemlerde daha da pekiştirilerek, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde, ileri teknolojiyi haiz harp silah ve sistem konfigürasyonuna sahip su üstü ve sualtı platformlarının geliştirilmesi için yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güç ve cesaret vermektedir.

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” sınıfı fırkateyn projesinde, ADA Sınıfı Korvetlerin boyu uzatılmış ve geliştirilmiş versiyonu olan ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır.

 “İ” sınıfı fırkateyn dizayn faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından devam edilmekte olup inşa başlangıç töreni 3 Temmuz 2017 tarihinde icra edilmiştir.

Dördüncü ADA Sınıfı Korvet olan “KINALIADA” 03 Temmuz 2017 tarihinde, denize indirilmiştir.

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” sınıfı fırkateyn projesinde, ADA Sınıfı Korvetlerin boyu uzatılmış ve geliştirilmiş versiyonu inşa edilecektir.

Dördüncü ADA Sınıfı Korvet olan “KINALIADA” 03 Temmuz 2017 tarihinde, denize indirilmiştir.

 

 

Okunma Sayısı :36993
Güncelleme Tarihi : 28-09-2017