Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Fırkateyn Projeleri


TF-2000 Projesi:

MİLGEM konseptinin devamı niteliğinde olan TF-2000 Projesi, Deniz Kuvvetlerimizin bölge hava savunma harbi görevini etkin olarak yerine getirmesinin yanı sıra, Kuvvetimizi yeni nesil Hava Savunma Harbi muhrip ve fırkateynleri dünyasına taşıyacaktır.

Hava Savunma Harbi firkateyni inşasını içeren projenin “tasarım”, “prototip gemi inşa” ve “seri üretim” olmak üzere, üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı Eylül 2013’de alınmıştır.

Bu proje ile öncelikle hava savunma harbi olmak üzere, sahip olduğumuz diğer harp nevilerindeki yeteneklerimizin millî imkânlar kullanılarak bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Gelişmiş komuta/kontrol, muhabere, sensör ve silahlarının sayesinde ülkemizin hayati ve etki sahalarından başlamak üzere ana vatan savunmasına derinlik kazandırması, ayrıca denizde bulunan görev gruplarının bekasına katkı sağlanması öngörülmüştür.

Hava Savunma Harbi maksatlı firkateynlerin en önemli sensörü olan Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’ın yurt içinde üretilmesine yönelik büyük gayret sarf edilmiş ve sonucunda milli sanayinin projeye iştiraki sağlanarak SSM ve ASELSAN arasında 2013 yılı Eylül ayında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu radar sistemi çok miktarda hava ve su üstü hedeflerinin uzak mesafelerden tespitini yapabilecek ve geminin oluşturacağı katmanlı hava savunma mimarisinin öngördüğü silahların gerektiğinde maksimum mesafeleri ile kullanabilmelerini sağlayacaktır.

Bölgesel hava savunma mimarisi içinde oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir.

MİLGEM projesi için millî olarak geliştirilen GENESİS Millî Savaş Yönetim Sistemi’nin daha gelişmiş bir versiyonu TF-2000 projesi kapsamında da kullanılacaktır.

TF-2000 ile kazanılacak yeteneklerin müttefik ülkelerin sahip olduğu sistemler ile karşılıklı çalışabilirliğinin sağlanması da projenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Hâlihazırda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi “Tasarım Aşaması”na ilişkin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

 

NATO Hava ve Füze Savunma Olası Katkıları

Lizbon zirvesinde, devlet ve hükümet başkanları, kolektif savunmanın ana elementi olarak ittifak güvenliği ve NATO dayanışmasının bölünmezliği prensibine dayanan, risk ve yükün eşit paylaşımını öngören, tehdit seviyesini dikkate alan, karşılanabilirlik, teknik olurluk ve müttefikler tarafından yapılan en son değerlendirmelerle uyumlu olarak tüm NATO üyesi Avrupa’nın nüfusunun, sınırlarının ve kuvvetlerinin tümünün artan balistik füze tehdidine karşı kapsanması ve korunmasını sağlamak maksadıyla  füze savunma yeteneği geliştirilmesi üzerinde anlaşmaya vardılar.

NATO Geçici Balistik Füze Savunması (BMD) Yeteneği 2012 yılındaki Şikago zirvesinde deklare edilmiştir. ABD-Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Projesi olarak bilinen proje, NATO’nun BMD yeteneğine katkı sağlayacak, devam eden bir projedir.

Günümüzde NATO bünyesinde, esas hat olarak mevcut NATO Entegre Hava Savunma Sistemi üzerine inşa edilecek bütünleşik hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi üzerine ortak bir anlayış ve taahhüt bulunmaktadır. Bu anlayış, ABD-Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Projesi,  NATO sistemleri ve müttefik ülkelerin gönüllü katkısı ile ilişki içindedir.

Sorumlu ve duyarlı bir müttefik olarak Türk Deniz Kuvvetleri, TF-2000 projesi kapsamında inşa edilecek olan gemilerin sahip olacağı yetenekler ile NATO hava ve füze savunma sistemine katkı sağlamak niyetindedir. Gemilerin 3 boyutlu arama radarları ve link sistemleri bu kapsamda temel unsurları olacaktır.

Ayrıca, TF-2000 fırkateynleri, sahip oldukları yetenekler ile Görev Grubunda yer alan BMD yetenekli gemilere hava savunma desteği gibi doğrudan katkı sağlanması açısından da faydalı olabilecek platformlardır.

“İ” Sınıfı Fırkateyn Projesi:

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin dizayn ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştır. Dizayn faaliyetlerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından devam edilmektedir. SSM tarafından 2-4’üncü gemilerin inşasına yönelik Teklife Çağrı Dosyası Haziran 2016 tarihinde yayımlanmış ve  30 Kasım 2016 tarihinde firma teklifleri alınmıştır. İlk geminin inşasına 2017 yılı başında başlanılması hedeflenmektedir.

 

 

Fırkateyn Modernizasyon Faaliyetleri:

Envanterde bulunan fırkateynlere, yapılacak modernizasyonlar ile yeni imkân ve kabiliyetler kazandırılması ve bu güvenilir platformların ömrünün uzatılması planlanmaktadır. Bu kapsamda;         

Tüm GABYA sınıfı fırkateynler GENESİS entegre Komuta Kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir.

4 adet BARBAROS ve 4 adet GABYA sınıfı fırkateyne ESSM (Geliştirilmiş SeaSparrow) güdümlü mermi ve 3 boyutlu radar entegrasyonu faaliyetleri tamamlanmıştır.

Okunma Sayısı :45490
Güncelleme Tarihi : 12-12-2016