Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Fırkateyn Projeleri


TF-2000 Projesi:

MİLGEM konseptinin devamı niteliğinde olan TF-2000 Projesi, Deniz Kuvvetlerimizin bölge hava savunma harbi görevini etkin olarak yerine getirmesinin yanı sıra, Kuvvetimizi yeni nesil Hava Savunma Harbi muhrip ve fırkateynleri dünyasına taşıyacaktır.

Hava Savunma Harbi muhribi inşasını içeren projenin “tasarım”, “prototip gemi inşa” ve “seri üretim” olmak üzere, üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı Eylül 2013’de alınmıştır.

Bu proje ile öncelikle hava savunma harbi olmak üzere, sahip olduğumuz diğer harp nevilerindeki yeteneklerimizin millî imkânlar kullanılarak bir üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Gelişmiş komuta/kontrol, muhabere, sensör ve silahlarının sayesinde ülkemizin hayati ve etki sahalarından başlamak üzere ana vatan savunmasına derinlik kazandırması, ayrıca denizde bulunan görev gruplarının bekasına katkı sağlanması öngörülmüştür.

Hava Savunma Harbi maksatlı muhriplerin en önemli sensörü olan Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD)’ın (X Band) yurt içinde üretilmesine yönelik büyük gayret sarf edilmiş ve sonucunda milli sanayinin projeye iştiraki sağlanarak SSM ve ASELSAN arasında 2013 yılı Eylül ayında sözleşme imzalanmıştır. ÇAFRAD çok miktarda hava ve su üstü hedeflerinin uzak mesafelerden tespitini yapabilecek ve geminin oluşturacağı katmanlı hava savunma mimarisinin öngördüğü silahların gerektiğinde maksimum mesafeden kullanabilmelerini sağlayacaktır.

Bölgesel hava savunma mimarisi içinde oluşturulacak hava savunma katmanlarında kullanılacak silahların belirlenmesine yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir.

MİLGEM projesi için millî olarak geliştirilen GENESİS Millî Savaş Yönetim Sistemi’nin daha gelişmiş, ağ destekli bir versiyonu olacak  “GENESİS ADVENT” TF-2000 projesi kapsamında kullanılacaktır.

TF-2000 ile kazanılacak yeteneklerin müttefik ülkelerin sahip olduğu sistemler ile karşılıklı çalışabilirliğinin sağlanması da projenin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Hâlihazırda TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi “Tasarım Aşaması”na ilişkin hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

Hava Savunma Harbi maksatlı muhriplerin en önemli sensörü Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) olacaktır.

NATO Hava ve Füze Savunma Olası Katkıları

Lizbon zirvesinde, Devlet ve Hükümet Başkanları;

“Kolektif savunmanın ana elementi olarak ittifak güvenliği ve NATO dayanışmasının bölünmezliği prensibine dayanan, risk ve yükün eşit paylaşımını öngören, tehdit seviyesini dikkate alan, karşılanabilirlik, teknik olurluk ve müttefikler tarafından yapılan en son değerlendirmelerle uyumlu olarak tüm NATO üyesi Avrupa’nın nüfusunun, sınırlarının ve kuvvetlerinin tümünün artan balistik füze tehdidine karşı kapsanması ve korunmasını sağlamak maksadıyla füze savunma yeteneği geliştirilmesi” üzerinde anlaşmaya vardılar.

NATO Geçici Balistik Füze Savunması (BMD) Yeteneği 2012 yılındaki Şikago zirvesinde deklare edilmiştir. ABD-Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Projesi olarak bilinen proje, NATO’nun BMD yeteneğine katkı sağlayacak, devam eden bir projedir.

Günümüzde NATO bünyesinde, esas hat olarak mevcut NATO Entegre Hava Savunma Sistemi üzerine inşa edilecek bütünleşik hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi üzerine ortak bir anlayış ve taahhüt bulunmaktadır. Bu anlayış, ABD-Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Projesi,  NATO sistemleri ve müttefik ülkelerin gönüllü katkısı ile ilişki içindedir.

Sorumlu ve duyarlı bir müttefik olarak Türk Deniz Kuvvetleri, TF-2000 projesi kapsamında inşa edilecek olan gemilerin sahip olacağı yetenekler ile NATO hava ve füze savunma sistemine katkı sağlamak niyetindedir. Gemilerin 3 boyutlu arama radarları ve link sistemleri bu kapsamda temel unsurları olacaktır.

Ayrıca, TF-2000 muhripleri, sahip oldukları yetenekler ile Görev Grubunda yer alan BMD yetenekli gemilere hava savunma desteği gibi doğrudan katkı sağlanması açısından da faydalı olabilecek platformlardır.

“İ” Sınıfı Fırkateyn Projesi:

ADA Sınıfı Korvetlerin tasarımı esas alınarak “İ” sınıfı fırkateyn tasarımı Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

“İ” sınıfı firkateynler; Türk Deniz Kuvvetlerinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak, 16 hücreli Mk-41 Dikey Atım Sistemi ile toplam 64 adet yakın savunma ESSM güdümlü mermisi ve 16 adet Harpoon Blok I/II veya ATMACA satıhtan satha/karaya güdümlü mermi atabilecek, ayrıca Ağ Destekli Yetenek özelliğinde GENESIS ADVENT savaş yönetim sistemi ile donatılacaktır.

 

 “İ” sınıfı firkateynler kıçüstü platformunda 10 ton helikopter taşıyabilecek ve helikopter için hangar ile bakım servis imkânına sahip olacaktır. Gemilerin Ana Tahrik Sistemi, CODAG konfigürasyonuna sahip olacak şekilde, bir gaz türbini ile 2 dizel makinadan oluşmaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı geminin dizayn ve prototipinin inşasından sorumludur. Sınıfının ilk gemisi olan ISTANBUL’un resmi olarak inşa başlangıç töreni 03 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında icra edilmiştir. İSTANBUL’un 2021 yılında hizmete girmesi planlıdır.

İlave olarak özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesi öngörülen 3 geminin sırasıyla 2022, 2023 ve 2024 yıllarında hizmete alınması planlıdır.

“İ” Sınıfı Firkateynler 113.2 metre boy, 14.4 metre genişlik, 3.000 ton deplasmana sahip olacak ve saatte 29 deniz mili (54 km/saat) üzerinde sürat yapabilecektir.

 

 

 

Fırkateyn Modernizasyon Faaliyetleri:

Envanterde bulunan fırkateynlere, yapılacak modernizasyonlar ile yeni imkân ve kabiliyetler kazandırılması ve bu güvenilir platformların ömrünün uzatılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda;  

Tüm GABYA sınıfı fırkateynler GENESİS entegre komuta kontrol sistemi ile teçhiz edilmiştir.

4 adet BARBAROS ve 4 adet GABYA sınıfı fırkateyne ESSM (Geliştirilmiş SeaSparrow) güdümlü mermi ve 3 boyutlu radar entegrasyonu faaliyetleri tamamlanmıştır.

BARBAROS sınıfı fırkateynlerde mevcut TACTICOS Savaş Yönetim Sisteminin, GENESİS (Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi) türevi bir Barbaros Savaş Yönetim Sistemi (B-SYS) ile modernize edilmesine olanak sağlayacak projenin imza töreni İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanı, Araştırma Merkezi Komutanı ve Yüklenici firma (HAVELSAN-ASELSAN İş Ortaklığı) temsilcilerinin katılımı ile 20 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Deniz İkmal Grup K.lığında icra edilmiştir.

 

Proje kapsamında; platformda mevcut olan ve ayrıca SSM tarafından yürütülen Yarı Ömür Modernizasyonu (YÖM) projesi ile platforma kazandırılması planlanan silah/sensörlerin B-SYS ile bütünleştirmesi için ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımların geliştirilmesi, sistemin karada ve denizde icra edilecek testler ile doğrulanması ve garanti süreci boyunca bakım/onarımının yurtiçi imkânlar ile gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca GABYA sınıfı fırkateyn ve MİLGEM sınıfı korvetlerde bulunan 76 mm top için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen Top Atış Kontrol Sistemi (TAKS)’nden elde edilen tecrübe ve deneyimlerden istifade ile, 5/54 top için de milli bir atış kontrol sistemi tasarımı yapılacak, sistemin üretimi, test/doğrulaması ve SYS ile bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Projenin ilk gemisinin Kasım 2020 tarihinde teslimi planlıdır.

 

Okunma Sayısı :47754
Güncelleme Tarihi : 28-09-2017