Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hangi sivil kaynaklardan başvuran kişilere Sözleşmeli Subay olma fırsatı tanımaktadır?


4678 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmeli subay kaynaklarını; en az dört yıllık fakülte veya yüksek-okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi yedi (27) yaşından, lisans üstü eğitimi tamamlamış olanlardan otuz iki (32) yaşından büyük olmayan ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder. Sözleşmeli subayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir.

Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler, sözleşmeli subay olabilirler.

Sözleşmeli subay alımları için alım yapılacak okul kaynakları, giriş koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler her yıl sınav tarihinden 2-3 ay önce www.dzkk.tsk.tr internet adresi ve tirajı yüksek gazeteler aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Askerî hâkim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmaz.

Okunma Sayısı :8346
Güncelleme Tarihi : 23-05-2014