Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı


Sözleşmeli Astsubay olmak için kriterler nelerdir ?


678 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtildiği üzere, sözleşmeli astsubay kaynaklarını; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları ile en az lise veya dengi okulları bitirenlerden düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi dört (24) yaşından büyük olmayanlar ile aynı şartları haiz uzman erbaşların yönetmelikte belirtilen diğer şartları haiz bulunanlar teşkil eder.

Sözleşmeli astsubayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gerekir. Askerî okullardan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine sözleşmeli olarak alınmazlar. Ancak, askerî öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile kısa dönem erbaş ve erlerden terhis edilenler, sözleşmeli astsubay olabilirler.

Sözleşmeli astsubay alımları için alım yapılacak okul kaynakları, giriş koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler her yıl sınav tarihinden 2-3 ay önce www.dzkk.tsk.tr internet adresi ve tirajı yüksek gazeteler aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Okunma Sayısı :5780
Güncelleme Tarihi : 23-05-2014