Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işyerlerine işçi alımı nasıl yapılmaktadır?


1. Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımları ile ilgili usul ve esaslar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

2. İşçi adaylarının Türkiye İş Kurumunun işçi alım ilanında belirtilen meslek ve teknik liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İşe girmek isteyen kişilerin işe girmek istediği yerdeki Türkiye İş Kurumu şubesine işçi talebi için verilen ilanda belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırarak, internette (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak işçi alım taleplerini takip etmesi gerekmektedir. İşçi adayları başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Kura çekimi sonucunda işçi ihtiyacının 4 katı kadarı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmak üzere internet sitesinden duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

3. İş yerleri işe yerleştirilecek kişileri Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslek, bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

4. Hükümetin uyguladığı tasarruf politikası ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel istihdamı prensipleri çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı iş yerlerine vasıfsız işçi alınmamakta, vasıflı meslek kollarında (elektrikçi, elektronikçi, kaynakçı, tekneci, tornacı, boyacı vb.) alınacak işçilerde de meslek lisesi/teknik lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

5. Sözlü ve/veya yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde işe başlatılırlar.

Okunma Sayısı :6822
Güncelleme Tarihi : 25-01-2019

BAĞLANTILAR