Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına engelli statüsünde işçi alımı nasıl yapılmaktadır?


1. İş Kanununun 30’uncu maddesine göre Milli Savunma Bakanlığının, askeri iş yerlerinde yüzde 4 oranında engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğü vardır.

2. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenleri tespit edilen şahısların, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli işçi statüsünde istihdam edilme imkanı bulunmaktadır.

3. Engelli işçi alımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

4. Engelli işçi adaylarının Türkiye İş Kurumunun işçi alım ilanında belirtilen meslek ve teknik liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İşe girmek isteyen kişilerin işe girmek istediği yerdeki Türkiye İş Kurumu şubesine işçi talebi için verilen ilanda belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırarak, internette (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak engelli işçi alım taleplerini takip etmesi gerekmektedir. Engelli işçi adayları başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Kura çekimi sonucunda engelli işçi ihtiyacının 4 katı kadarı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmak üzere internet sitesinden duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

5. Türkiye İş Kurumu tarafından iş yerine gönderilen adaylar, iş yerince oluşturulan sınav komisyonunca yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslek, bilgi ve becerilere ilişkin konulardan sınava tabi tutulurlar. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır. Sözlü sınavda görevin özelliğine göre, adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir.

6. Sözlü ve/veya yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde işe başlatılırlar.

Okunma Sayısı :4123
Güncelleme Tarihi : 25-01-2019

BAĞLANTILAR