Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Yükümlü, Asteğmen, Devlet Memuru Ve Askeri Okul Öğrenci Adaylarının Aldıkları Raporlara Yapılan İşlemler ve Bu Raporlara İtiraz Durumunda Yapılması Gereken İşlemler?


Yükümlüler ve Yedek Subay adayları: Yükümlüler ve Yedek subay yetiştirilecek adaylar sevklerinden önce askerlik şubelerinde kurulan askerlik meclisindeki çift tabibe muayene ettirilir. Bu muayene sonucunda hastalık ve arızası bulunanlara "Asker Hastanesi Sağlık Kurulunca Muayenesi Uygundur." kararı verilir. Askerliğe Elverişli Değildir" raporu tanzim edilenlerin raporları onay maksadıyla MSB.lığı Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Yükümlüler ve Yedek subay adayları haklarında tanzim edilen rapor kararına karşın 30 gün içinde itiraz dilekçesi ile itiraz edebilirler. Rapora itiraz ilgili üst onay makamına yapılır.

Devlet Memuru Adayları: Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Türk Silahlı Kuvvetlerine nakledilecek sivil personelin sağlık yeteneği, yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı, ve bu nitelikteki adaylardan HIV enfeksiyonu, kronik hepatit B ve C enfeksiyonu, sekelli veya sekelsiz iyileşmiş veya aktif tüberküloz, sifiliz ve diğer kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına alınacak sivil memur adaylarının asker hastanelerince verilen raporlarının onay işlemleri Dz.K.K.lığınca yapılmaktadır. Sivil memurların raporlarına itirazları dilekçe ile Dz.K.K.lığına yapılır.

Askeri Öğrenci Adayları: Askeri öğrenci adaylarının muayeneleri yürürlükteki Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kriterlerine göre yapılmaktadır. Adayların muayeneleri kayıt-kabul komisyonu başkanlığınca sevk edildiği tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve diskromotopsi bulunmamalıdır. Askeri öğrenci adayları haklarında tanzim edilen rapor kararlarına 7 gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar dilekçe ile kayıt-kabul komisyonu başkanlığına yapılar.

Okunma Sayısı :4784
Güncelleme Tarihi : 26-05-2014

BAĞLANTILAR