Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı


Dz.K.K.lığında Reçete Ödemeleri?


Deniz. Kuvvetleri. Komutanlığı personeli ve yakınlarına ait reçeteler eczaneler tarafından her ayın ilk iki iş günü fatura edilerek Ek-2 listeleri ile birlikte Dz.K.K.lığı Sağ.D.Bşk.lığına imza karşılığı teslim edilmektedir. Reçetelerin bulunduğu zarflar kayıt altına alınmakta görevli eczacı tarafından reçeteler bütçe uygulama talimatına göre kontrol edilip, sağlık provizyon sistemine kaydedilmektedir. İşlemi tamamlanan reçetelere ait faturalar Ek-2 listeleri ayrılarak 2 şer nüsha düzenleme yapılarak % 80 kesintileri ödenmek üzere reçetelerle birlikte tahakkuk birimine gönderilmektedir. Hatalı reçeteler ilgili eczaneye iade edilmektedir. Ayrılan Ek-2 listeler ilaçların % 20 katılım payı kesilmek üzere maaş mutemetliğine gönderilir.

Okunma Sayısı :1810
Güncelleme Tarihi : 26-05-2014