Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Kuruluş


Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi maksadıyla; bölgesel işbirliği faaliyetlerinin artırılması ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak sahildar devletlerin katılımı ile çok uluslu bir deniz kuvvetinin oluşturulması fikri ilk olarak 1998 yılında Varna/Bulgaristan’da yapılan İkinci Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı’nda Türkiye tarafından gündeme getirilmiştir.

Bu tarihten itibaren, Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu ya da kısa adıyla BLACKSEAFOR'un kuruluşu yönündek, çabalar, bir Türk amirali başkanlığında diplomat, deniz subatları ve yetkili uzmanların katılımı ile icra edilen Uzmanlar Grubu (Experts Group) Toplantıları sürdürülmüştür.

Bu toplantılarda BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması ve Ekleri ile, Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanlar Komitesi (BSNC) ve Planlama Grubu (PG) görev talimatları hazırlanmıştır. Uzmanlar Grubu seviyesinde Türkiye'de 4, Romanya'da 2, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu'nda 1'er kez olmak üzere toplam 10 toplantı icra edilmiştir.

Toplantılar sonucunda, BLACKSEAFOR kuruluş sürecindeki önemli aşamalardan birisi olan ve devletlerin siyasi irade, kararlılık ve desteğini gösteren "Niyet mektubu" Karadeniz'e sahildar devletlerin büyükelçileri tarafından 28 Haziran 2000 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.

BLACKSEAFOR girişiminin en önemli aşaması olan "Kuruluş Anlaşması" ise; 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı'nda Karadeniz'e sahildar devletlerin dışişleri bakanları ve yetkilendirdikleri üst düzey temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Anılan imza törenine Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları da iştirak etmişlerdir.

Bu anlaşmanın imzalanması ile birlikte, bölge tarihinde ilk kez Karadeniz'e sahildar devletlerin temsilcileri bir araya gelerek, deniz kuvvetlerini; insani yardım, arama kurtarma ve çevre koruma gibi maksatlarla ortak bir oluşum içine sokma kararlılığını göstermişlerdir.

BLACKSEAFOR anlaşmasını imzalayan bakanlar ve yetkili temsilciler bu girişimin amacının, sahildar devletler arasında bölgesel istikrarın, dostluğun, iyi ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın daha da geliştirilmesi olduğunu beyan etmişlerdir.

İlk aktivasyon faaliyetlerinin icra edilebilmesi ve bu faaliyetlere iştirak edecek bir harp gemisinin tefrik edilebilmesi için mevzuatımıza uygun olarak BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması 21 Haziran 2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının onaylamasını müteakip 26 Haziran 2001 tarihinde 2444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Okunma Sayısı :4331
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR