Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Görev Ortamı


Kuruluş Anlaşması BLACKSEAFOR'a yön veren en önemli dokümandır. Anlaşma; genel prensipler, görevler, kuvvet yapısı, politik ve askeri süreç, komuta kontrol konuları ile kıvvetin idaresi için gerekli diğer hususları içermektedir.

Bahse konu anlaşmada BLACKSEAFOR’un görevleri;

olarak belirlenmiştir.

Bu görevlerin icrasındaki yeterliliği ve karşılıklı kullanılabilirliği artırmak maksadıyla, BLACKSEAFOR deniz eğitimleri ve tatbikatlar icra etmektedir.

BLACKSEAFOR, kara veya hava kuvvetlerinden doğrudan bir katılım olmadan sadece deniz kuvvetleri unsurlarından oluşmakta, gerektiğinde ise diğer kuvvetlerin unsurları ile desteklenebilmektedir. BLACKSEAFOR, biri komuta kontrol gemisi olmak üzere, taraflarca tahsis edilecek olan en az 4-6 gemilik bir kuvvetten müteşekkil olmaktadır.

BLACKSEAFOR'a tahsis edilebilecek gemilerin ana sınıfları sunlardır:

Kuvvete tahsis edilen unsurlar, kendi ülkelerindeki daimi ana üslerinde bulunmakta ve Planlama Grubu Toplantıları'nda hazırlanmış aktivasyon programlarına uygun olarak tatbikat ve eğitim ülkelerindeki daimi ana üslerinde bulunmakta ve Planlama Grubu Toplantıları'nda hazırlanmış aktivasyon programlarına uygun olarak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine iştirak etmektedirler. Bununla birlikte, beklenmedik durumlar için, taraflarca karar alınması halinde gerekli uygun kuvveti teşkil etmek üzere BLACKSEAFOR unsurları bir araya gelmektedir.

BLACKSEAFOR Karadeniz'de kullanılmak amacıyla tesis edilmiş olup, gerektiğinde tarafların oybirliği ile alacağı karar uyarınca başka bir bölgede de görevlendirilebilecektir. BLACKSEAFOR'un Karadeniz dışında görevlendirilmesi halinde, kuvvetlerin statüsü her bir durum için özel bir düzenlemeyle belirlenecektir.

BLACKSEAFOR, Birleşmiş Milletler (BM) veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamındaki harekatlarda da görevlendirilebilmektedir. Bununla birlikte kuvvet, görev ve amaçlarına uygun olarak, diğer uluslararası faaliyetlere de iştirak edebilir. BLACKSEAFOR kapsamında taraflar bu tür faaliyetlere iştirakte bulunmak için kendi ulusal mevzuatlarına uygun olarak onay alacaklardır.

Aktivasyon sırasında herhangi bir anda her bir taraf devletin kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kuvvetlerini ve/veya personelini geri çekmeyi öngören taraf diğer tarafları önceden bilgilendirmelidir.

Okunma Sayısı :3939
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR