Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Transformasyon


Soğuk savaşın sona ermesinden sonra, iki kutuplu yapı sona ermiş ve “güvenlik” kavramına yüklenen anlam değişmeye başlamıştır. Soğuk savaş süresince ilişkileri çok hassas olan NATO üyesi ülke Türkiye ile eski SSCB yörüngesinden ayrılan Doğu Bloku ülkeleri ve Rusya Federasyonu arasında ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğine yönelinmesi ve bölgede barışın sağlanmasına katkı sağlanması maksadıyla BLACKSEAFOR girişimi başlatılmıştır.

11 Eylül olayları sonrası ise güvenliğe yüklenen anlam yeni tehditler olarak sıralanan terörizmle mücadele, KİS’lerin yayılmasının önlenmesi çerçevesinde gelişmeye başlamıştır. Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü olmaya başlayan Karadeniz’de deniz güvenliğinin sağlanması da bu açıdan önem kazanmıştır.

Bu maksatla BLACKSEAFOR’un yeni güvenlik tehditlerine karşı yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuş ve BLACKSEAFOR’un gelişiminde temel amaç olarak;

hedeflenmiştir.

BLACKSEAFOR’un statüsünün değiştirilmesine (transformasyonuna) yönelik olarak Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar toplam Dört Siyasi İstişare, dört Yüksek Seviyeli Uzmanlar Grubu ve üç Karadeniz Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı icra edilmiştir.

7 Temmuz 2004 tarihinde Moskova’da icra edilen siyasi istişare toplantısının sonuçlarına dayalı olarak, Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler, Karadeniz’deki tehdit ve riskler ile mücadele sorumluluğunu almış ve BLACKSEAFOR’un bu maksatla kullanılabilecek en uygun vasıta olduğu ortak noktasında buluşmuşlardır.

Bu kapsamda, siyasi istişare grubu temsilcileri, hukukçularda dahil ülkelerin dışişleri, savunma bakanlıkları ile askerleri temsilcilerinden oluşacak ve BLACKSEAFOR’un, terör tehdidine ve kitle imha silahları ile fırlatma araçlarının ve ilgili malzemenin yasadışı kaçakçılığının önlenmesine karşı kullanım prensip ve modalitelerini tespit ederek detaylı analizini yapacak geçici nitelikte bir alt komitenin kurulmasına karar vermişlerdir.

BLACKSEAFOR transformasyonu süresince icra edilen siyasi istişare, yüksek düzeyli uzmanlar grubu ve planlama grubu toplantılarının neticesi olarak halihazırda;

bulunmaktadır.

BLACKSEAFOR’un transformasyonu tamamlandığında, BLACKSEAFOR’un şüpheli gemileri takibi/izlemesi ve sahildarlar arasında bilgi değişimi çok daha hızlı ve etkin olacak, BLACKSEAFOR bölgeye ve dünyaya caydırıcılık ve güvenlik sağlayan bir güç haline gelecektir. Aynı zamanda bu inisiyatif ülkelerin bir araya gelmesine, dost ilişkiler kurmasına ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamaya devam edecektir.

Okunma Sayısı :4039
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR