Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Teşkiline Dair Anlaşma


Bundan sonra Taraflar olarak anılacak; Bulgaristan Cumhuriyeti, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Birleşmiş Milletler Anlaşmasında belirtilen amaç ve ilkere bağlılıklarını yineleyerek; Karadeniz Sahildar Devletleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun daha da geliştirilmesi gereğine inanarak; Bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunmayı ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi isteyerek; Karadeniz Sahildar Devletleri arasında işbirliği için bir çerçeve oluşturmayı arzulayarak;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde I
Kuruluş

Taraflar Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)’nu kurarlar.

Madde II
İlkeler

Madde III
Tanımlar

Bu Anlaşma için geçerli olmak üzere bazı terimler, tanımlar ve kısaltmalar kullanılmıştır. Bu terimlerin, tanımların ve kısaltmaların listesi işbu Anlaşmanın Ek-F sıralı Ekinde kayıtlıdır.

Madde IV
Hedefler Ve Görevler

Madde V
Kuruluş Yapısı Madde VI
Siyasi/Askeri İstişareler ve Karar Verme Madde VII
Konuşlandırma Ve Görevlendirme Madde VIII
Komuta-Kontrol Madde IX
COMBLACKSEAFOR(Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu Komutanı) Ve Karargah Personeli Madde X
Lisan Ve Belgeler Madde XI
Haberleşme Güvenliği Madde XII
Lojistik

Madde XIII Hukuki Konular

Madde XIV
Mali Konular Madde XV
Uyuşmazlıkların Çözümü Madde XVI
Onaylama, Saklayıcı Devlet, Yürürlüğe Girme Ve Geçici Uygulama Madde XVII
Düzeltmeler Madde XVIII
Yürürlükte Kalma Süresi, Uzatma Ve Geri Çekilme
 • Bu Anlaşmaya en az dört (4) Karadeniz Sahildar Devleti taraf olduğu sürece Anlaşma 10 yıl için geçerlidir. Taraflarca aksine karar verilmediği sürece bu Anlaşma otomatik olarak müteakip 10 yıllık dönemler için uzatılacaktır.
 • Taraflardan herhangi biri istediği bir zamanda mevcut Anlaşmadan çekilebilir.
 • Bu Anlaşmadan geri çekilme kararı, niyet edilen çekilme tarihinden en az 6 ay önce yazılı olarak bu ülke tarafından Saklayıcı Devlete bildirilecektir. Saklayıcı Devlet ivedilikle diğer Tarafları bu bildiriden haberdar edecektir.
 • Geri çekilme, çekilen Tarafın bildirdiği tarihten itibaren başlayacaktır. Bu süre sona erdikten sonra, çekilen Taraf için Anlaşma yürürlükten kalkacak, ancak diğer Taraflar için bu Maddenin 1 nci paragrafı uyarınca yürürlükte kalacaktır.
 • Geri çekilme tarihinde geri çekilen Tarafı etkileyen ve hala çözümlenmemiş mali konular veya iddialar mevcutsa, mevcut Anlaşmanın yalnızca ilgili hükümleri bu konular veya iddialar kesin olarak çözümlenene kadar, geri çekilen Taraf açısından yürürlükte kalacaktır.
 • Bu Anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde, Ek-C’de kayıtlı maddelerden kaynaklanan tüm konular ve iddialar kesin olarak çözümlenene kadar bu maddeler Taraflar arasında yürürlükte kalacaktır.
 • Madde XIX
  Üçüncü Devletlerin BLACKSEAFOR Faaliyetlerine İştiraki Madde XX
  Ekler

  Aşağıdaki maddeler mevcut Anlaşmanın ayrılmaz parçasını teşkil eder:

  Madde XXI
  Metin

  Her biri eşit derecede geçerli olmak üzere Bulgarca, Gürcüce, Romence, Rusça, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde hazırlanan ve 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan bu Anlaşma, Saklayıcı Devletin arşivlerinde saklanacaktır. Bu Anlaşmanın uygun şekilde onaylanmış kopyaları Saklayıcı Devlet tarafından tüm Taraflara iletilecektir. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

  Okunma Sayısı :5295
  Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

  BAĞLANTILAR