Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu

Kuvvetlerin Statüsü (EK-C)


Madde I

Bu Ek’de aşağıdaki tanımlardan,

"Kuvvet", bir Tarafın resmi vazifelerle BLACKSEAFOR görevleri ile ilgili olarak görevlendirilmiş, bir diğer Tarafın toprağında bulunan BLACKSEAFOR’a tahsis edilmiş askeri unsur ve birimleridir.

"Kuvvet mensubu", bu Kuvvetin mensubu olan personeldir.

"Sivil unsur", bir Tarafın kuvvetlerine refakat eden, o Tarafın ordusu hizmetinde bulunan ve tabiyetsiz, Anlaşmaya taraf olmayan bir devletin vatandaşı olmayan veya Kuvvetin vazifeli bulunduğu devletin uyruğu olmayan, yahut mutaden o devletin ülkesinde mukim bulunmayan sivil personeldir.

"Yakın", bu Kuvvet veya sivil unsur mensubunun bakımından sorumlu olduğu eşi veya çocuklarıdır.

"Gönderen Devlet", bu Kuvvetin ait olduğu Taraftır.

"Kabul Eden Devlet", BLACKSEAFOR uygulamaları ile ilgili olarak görevlendirilmiş Kuvvetin veya sivil unsurun ülkesinde bulunduğu Taraftır.

"Gönderen devletin askeri makamları", bu kuvvetin mensuplarına ve sivil unsurlarına ilişkin olarak gönderen devletin askeri düzenlemelerini tatbik etmek için kendi ulusal mevzuatı tarafından yeterli kılınmış makamlardır.

Madde II

Bu kuvvet ve mensupları ve onun sivil unsurları ile yakınları, Kabul Eden Devletin kanunlarına riayet edecekler ve o devletin ülkesinde mevcut Anlaşmaların ruhuna uygun olmayan hareketlerden kaçınacaklardır. Gönderen Devletin makamları da bu maksatla gereken tedbirleri almakla mükelleftirler.

Madde III Madde IV

BLACKSEAFOR uygulamaları esnasında, bu Kuvvetin mensupları Kabul Eden Devlet ülkesinde kendi düzenlemelerine göre üniformalarını giyeceklerdir.

Madde V

Kabul Eden Devletin yetki vermesi şartıyla, bu Kuvvetin mensupları silah taşıyabilirler.

Madde VI Madde VII Madde VIII

Kabul Eden Devletin ülkesinde iken bu Kuvvetin mensubu, sivil unsurlar ve onların yakınları, gerekirse, Kabul Eden Devletin personeli ile aynı şartlar altında, hastahane dahil, tıbbi tedavi ve diş tedavi yardımı alabilirler.

Madde IX
Okunma Sayısı :3005
Güncelleme Tarihi : 30-12-2014

BAĞLANTILAR