Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Türk Deniz Kuvvetlerinin Görevleri


Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Görevleri

Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesidir.

Donanma Komutanlığının Görevleri

Harbe hazır deniz ve deniz hava kuvvetini idame etmek ve bu kuvvetin etkinlikle kullanılmasını sağlamaktır.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığının Görevleri

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Güney Deniz Saha Komutanlığının Görevleri

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığının Görevleri

Ferdi eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlayabilecek alt yapıya sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.

Okunma Sayısı :55956
Güncelleme Tarihi : 21-09-2018

BAĞLANTILAR