Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Türk Deniz Kuvvetlerinin Görevleri


Deniz Kuvvetleri KomutanlığŸının Görevleri

Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesidir.

Donanma KomutanlığŸının Görevleri

Harbe hazır deniz ve deniz hava kuvvetini idame etmek ve bu kuvvetin etkinlikle kullanılmasını sağŸlamaktır.

Kuzey Deniz Saha KomutanlığŸının Görevleri

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağŸlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Güney Deniz Saha KomutanlığŸının Görevleri

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağŸlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

Deniz EğŸitim ve ÖğŸretim KomutanlığŸının Görevleri

Ferdi eğŸitim ve öğŸretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değŸişen teknolojiye kısa sürede uyum sağŸlayabilecek alt yapıya sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağŸlı, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.

Okunma Sayısı :31301
Güncelleme Tarihi : 20-12-2014