Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlanan (TMSY) işçi alımı nasıl yapılmaktadır?


1. İş Kanununun 30’uncu maddesine göre Milli Savunma Bakanlığının, askeri iş yerlerinde yüzde 2 oranında terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırma yükümlülüğü vardır.

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar; 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri kapsar. Bu kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında TMSY işçi statüsünde istihdam edilme imkânı bulunmaktadır.


3. TMSY işçi alımları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.


4. TMSY işçi adaylarının Türkiye İş Kurumunun işçi alım ilanında belirtilen meslek ve teknik liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İşe girmek isteyen kişilerin işe girmek istediği yerdeki Türkiye İş Kurumu şubesine işçi talebi için verilen ilanda belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırarak, internette (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak TMSY işçi alım taleplerini takip etmesi gerekmektedir. TMSY işçi adayları başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Kura çekimi sonucunda işçi ihtiyacının 4 katı kadarı sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmak üzere internet sitesinden duyurulur. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.


5. Türkiye İş Kurumu tarafından iş yerine gönderilen adaylar, iş yerince oluşturulan sınav komisyonunca yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak, meslek, bilgi ve becerilere ilişkin konulardan sınava tabi tutulurlar. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır. Sözlü sınavda görevin özelliğine göre, adayların mesleki bilgileri ile davranışları değerlendirilir.


6. Sözlü ve/veya yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sağlık muayenesi ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde işe başlatılırlar.

Okunma Sayısı :1520
Güncelleme Tarihi : 25-01-2019

BAĞLANTILAR