Deniz Kuvvetleri Wiki Sayfası
Dz.K.K.lığı

B

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ      K      L      M      N      O/Ö      P      R      S/Ş      T      U      V      Y      Z

BABA Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman.
BABAFİNGO Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan ibaret ise; en üstteki parça.
BADARNA ETMEK
Bir halatın aşınmaması için üstünün halat veya koruyucu bir malzeme ile sarılması
BAKLA Zincirin bir halkası
BALON-USTURMAÇA Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi
BANDRA Milliyeti gösteren sancak
BARBARİŞKA Tututlmakta olan bir halatın kaymaması için yapılan bir bağ çeşidi
BASTİNA Palangalarda kullanılan bir nevi dilli makara, Karnıyarık bastika
BASTON Ana cıvadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk
BAŞ Bir teknenin ön ve ileri kısmı
BAŞ BODOSLAMA Omurganın baş tarafından teknenin başını meydana getirmek için yukarı istikamete doğru konulan ağaç parçası
BAŞ KASARA Genellikle gemilerdeki baş tarftaki yüksek kısım.
BAŞ OMUZLUK Kemere ile baş bodoslama arasındaki yuvarlak kısım
BAŞ PARİMA Bir botun baş üzerindeki analeye bağlanmış kısa halatı
BAŞLI Baştarafın kıça nazaran daha batık olması
BAŞTANKARA ETMEK Tekneyi bir sahile beya kumsala baş taraftan oturtmak veya yanaştırmak
BAŞÜSTÜ Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform
BERMUDA ARMA Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş arma tipi, Marconi arma Bu tip armada yelken sereni yok ancak bumbası vardır.
BİNDİRME KAPLAMA Armuz kaplamanın biribir üzerine konularak yapılma şekli, Bama tiriz
BİTA Gemi veya yelkenli gemilerde halatların veya yelkenlerin iskotalarını volta etmek üzere güverte üzerine konulmuş küçük babalar. Genel olarak kurt ağızlarının gerisinde bulunur. Bitaların üst kısımları halatların kayarak çıkmalarını önlemek maksadıyla alt taraflarına nazaran daha geniş olur.
BOCURUM Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken
BORDA Su kesiminden yukarıda kalan kısım
BORDA FENERİ Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan 112,5 açılı fener
BORDA İSKELESİ Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alabura olabilen bir merdiven tipi Pasarella
BOSA Demir loçaya oturduktan veya zincire yeteri kadar kaloma verildikten sonra zincir veya demirin ağırlığını ırgat üzerinden kaldırmak için güverte üzerindeki mapalara kilitlenmiş uçları maça kilitli kısa zincir.
BOŞ ALAMAK Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek
BOŞ VERMEK Halatı kaçırmak
BRANDA Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve gemicilerin hamak olarak kullandıkları yatak.
BUMBA Yan yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan bir cins seren.Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren
BURGATA Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü
BÜKÜN Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi