Deniz Kuvvetleri Wiki Sayfası
Dz.K.K.lığı

D

A      B      C      Ç      D      E      F      G      H      I      İ      K      L      M      N      O/Ö      P      R      S/Ş      T      U      V      Y      Z

DABILBATIM Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç tarafına ikinci bir kaplama konur ki, bu iki kaplama arasındaki double-bottom denir. Bu bölüm safra ve yakıt deposu olarak da kullanılır.
DENİZ DEMİRİ Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan teknenin dalgalara borda vermemesi için baştan veya kıçtan denize attıkları koni şeklindeki branda torba.
DESTE ETMEK
Halatın veya zincirin iyice gerilmesi.
DİNGİ Tek çifte kürekle hareket eden 9 kadem boyundaki tekne. Dingi yerine patalya terimi kullanılır.
DİREK FİSTANI Suların içeriye girmemesi için direğin güverteden geçtiği ıskaçanın etrafına su geçirmez şekilde konulan tahta çember.
DOBLİN Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım.
DOBLİN ALMAK Vermek, Tutmak Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya iki, üç kez sarılması.
DÖKÜNTÜ Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler
DÖŞEKLİ Altı düz olan tekne
DİRİSA ETMEK Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek
DÜMEN Gemiyi istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılmış olup kıç tarafa monte edilen yelpaze şeklindeki bir parça
DÜMEN BAŞLIĞI Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen şaftının etrafına geçirilen maden başlık =dümen tası
DÜMEN BODOSLAMASI Kıç bodoslama
DÜMEN BOĞAZI Dümen yelpazesinden yukarıda kalan kısım
DÜMEN DOLABI Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek için yapılmış olan aygıt.
DÜMEN DONANIMI Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat mekanizma, uskurlu şaft ve kolar ile bunların geçtikleri makaralı sistemin tümüne verilen isim
DÜMEN YELPAZESİ Dümenlerin, dümen boğazlarından aşağıda olan yassı kısımları.
DÜMEN ZAVİYESİ Dümen yelpaze sathının omurga ile yapmış olduğu açı
DÜMENCİ PUSULASI Dümen dolabının hemen önüne konulmuş olan mıknatisi pusula